Wat zijn de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten bij die gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld? Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 13 niet eerder onderzochte regio’s.

Onderwerpen

  • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Longitudinaal Onderzoek
  • Impactmonitor
  • 13 regio’s die nog niet in eerder onderzoek zijn meegenomen

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

12 oktober 2020

Deadline

16 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s (pdf) 480 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep wordt gevraagd om een meting uit te voeren die inzicht geeft in langetermijngevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 13 Veilig Thuis-regio’s waar het onderzoek nu nog niet plaatsvindt. Alle meldingen (en daarin gemelde vormen van geweld) bij deze Veilig Thuis-regio’s worden onderzocht.

Wat kan worden aangevraagd?

Een vervolgonderzoek waarin alle meldingen (en daarin gemelde vormen van geweld) bij Veilig Thuis worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 13 Veilig Thuis-regio’s waar het onderzoek nu nog niet plaatsvindt.

Uit onderzoek wordt duidelijk wat er met de gezinnen gebeurt over tijd en of er verschillen gemeten kunnen worden tussen Veilig Thuis-regio’s onderling.

De dataverzameling voor het onderzoek betreft ten minste 2 momenten: het eerste vlak na melding bij Veilig Thuis (T0), het tweede een jaar na melding (T1).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie worden ingediend. De onderzoeksgroep heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van een monitor en in het doen van onderzoek op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het onderzoek wordt in samenwerking met cliënten en  de Veilig Thuis- organisaties in de betreffende 13 regio’s uitgevoerd.

Budget

In deze ronde kan 1 aanvraag gehonoreerd worden. Voor de uitvoering van het onderzoek is €460.000,- beschikbaar in de periode 2021 t/m 2022. Startdatum is uiterlijk 1 februari 2021. De  looptijd is maximaal 24 maanden. Data dienen in verband met de CBS-rapportage uiterlijk november 2022 geleverd te kunnen worden. Bij dit onderzoek wordt ervan uit gegaan dat de Veilig thuis-regio’s naast de beschikbaar gestelde middelen ook een bijdragen leveren van €15.000,- per regio per jaar. Van onderzoekers wordt verwacht dat ze deze jaarlijkse bijdrage door de regio’s zelf organiseren.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 november 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s (pdf) 480 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programmamanager

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website