Voor de versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie worden twee verschillende subsidies – in samenhang - aangeboden: een impuls ter versterking van de kennisfunctie van GGD’en deze subsidieoproep voor landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, waar een leernetwerk onderdeel van vormt.

Onderwerpen

 • GGD
 • Gezondheidsbevordering
 • Preventie
 • Erkende interventies
 • Kennisinfrastructuur

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

30 september 2022

Deadline

15 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie’ (pdf) 303 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie te versterken door het stimuleren van:

 • kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk). De kennisuitwisseling betreft zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen en ervaringskennis.
 • het gebruik van erkende interventies en adaptieve aansluiting op de lokale context.

Met als uitkomst

 • overeenstemming over wat de rol en taak is van de verschillende partijen binnen de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.
 • duidelijkheid over de behoeften van kennisgebruikers.
 • versterking van de kennis- en adviesrol van GGD’en
 • voeding van landelijke partijen en interventie eigenaren door kennis uit de lokale en regionale praktijk.

Deze oproep hangt samen met de subsidieoproep Impuls versterking kennisfunctie GGD.

 

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan maximaal € 350.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden. Dit bedrag is bedoeld voor vergoeding van personele inzet van samenwerkingspartijen en materiële kosten voor het organiseren van het leernetwerk

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband bestaande uit RIVM (Afdeling Gezond Leven), GGD GHOR, VNG en minimaal twee Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG).
RIVM (Afdeling Gezond Leven), GGD GHOR en VNG mogen aan één subsidieaanvraag deelnemen.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 350.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 november 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie(pdf)KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Pauline Mourits. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website