U kunt subsidie aanvragen voor pilots die gericht zijn op het ontwikkelen en/of versterken van Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer. Om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • bouwsteen 4: melding
 • acute hulpbehoefte
 • meldkamer
 • crisisdienst

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

13 maart 2018

Deadline

17 april 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag (pdf) 441 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van subsidieoproep is om de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn te ontwikkelen en te versterken door het inzetten van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer. 

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor pilots gericht op het uitbreiden van de inzet (en training) van personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer en voor het monitoren van de inzet van de APH-triagefunctie.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • De partij die de APH-triagefunctie in de regio uitvoert is de hoofdaanvrager.
  • Indien de hoofdaanvrager een crisisdienst is, zijn afspraken met de gemeenschappelijke meldkamer gemaakt.
  • Indien de hoofdaanvrager een meldkamer is, dan zijn afspraken met de crisisdienst gemaakt.
 • De hoofdaanvrager maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval afspraken gemaakt over de positionering van de APH-triagist. De volgende partijen maken in ieder geval deel uit van dit samenwerkingsverband:
  • meldkamers (politie, ambulance en brandweer)
  • ggz crisisdienst
  • waar beschikbaar, niet-acute meld- en adviespunten
  • waar relevant, politie en HAP
 • Alleen crisisdiensten die werken met de ggz-triagewijzer of die bezig zijn met de implementatie van de ggz-triagewijzer komen in aanmerking voor subsidie.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 70.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 6 maanden (tot uiterlijk 31 december 2018 i.v.m. de definitieve bekostiging van de acuut psychiatrische hulpverlening).

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 april 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag (pdf) 441 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Hogema. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Maroun Nader

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 46
E-mailadreshogema@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website