Met deze subsidieoproep nodigt ZonMw u uit tot het indienen van een projectidee.

Onderwerpen

 • Leefstijladvisering huisartsenpraktijk
 • Samenwerking huisartsen en professionals in de wijk
 • Preventie in de wijk
 • Verbinding eerste lijn, leefstijlaanbod, sociaal domein en welzijnsdomein

Onderdeel van programma

6e Preventieprogramma ‘Integraal met kennis aan de slag’ 2019 - 2022

Geplaatst op

12 mei 2022

Deadline

2 augustus 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken preventie in de eerste lijn (pdf) 232 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het opleveren van nieuwe, generaliseerbare, kennis over het verduurzamen en versterken van een effectieve vorm van leefstijladvisering in de huisartsenpraktijk door samenwerking met en verwijzing naar andere professionals in de wijk. Aandacht voor inbedding in de huidige manier van werken, gebruik van richtlijnen, randvoorwaarden voor samenwerking, aansluiten bij de lokale/regionale context en behoeften en bij de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn hierbij essentieel. De projecten in deze ronde dragen bij aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Om daadwerkelijk impact te bereiken dienen projecten kennis op te leveren over:

 • Een aanpak die de eerste lijn succesvol verbindt met leefstijlaanbod en het sociaal domein en welzijnsdomein;
 • De meerwaarde van deze aanpak voor patiënten, zorgprofessionals, duurzame samenwerking en een samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk;
 • De implementatie en borging van deze aanpak.

Randvoorwaarden

 • In uw subsidieaanvraag staan meerdere (gerelateerde) leefstijlthema’s op meerdere dimensies, uitgaande van een bredere kijk op gezondheid, centraal.
 • Uw subsidieaanvraag richt zich uitsluitend op volwassenen.
 • De subsidie kan niet ingezet worden voor uitvoering van interventies of voor reguliere werkzaamheden van praktijkprofessionals waarvoor andere financieringsmogelijkheden bestaan.
 • De tweedelijns- en derdelijnszorg zijn uitgesloten binnen deze subsidieronde.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband die ten minste bestaat uit een zorggroep of lokale of regionale huisartsorganisatie, een onderzoeksorganisatie en een gemeente. De zorggroep of lokale of regionale huisartsorganisatie treedt daarbij op als hoofdaanvrager, de overige projectpartners kunnen indienen als mede-aanvrager. Samenwerking met de volgende partijen en organisaties is een pré: GGD, ROS, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, Werkplaats Sociaal Domein, Relevante beroepsverenigingen.

Budget

In deze subsidieronde is €2,8 miljoen beschikbaar voor 7 projecten. Per aanvraag is het maximum bedrag € 400.000 voor een looptijd van maximaal 4 jaar. In juli 2022 is extra budget beschikbaar gekomen voor deze subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Lees er meer over in dit nieuwsbericht

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 augustus 2022 14.00u uw projectidee indienen via Mijn ZonMw.

Digitale vragenbijeenkomst

Voor alle geïnteresseerden organiseert ZonMw een digitale inloop via Zoom met de mogelijkheid om vragen te stellen over deze subsidieoproep. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. De zoom link voor deze bijeenkomst vindt u in de oproeptekst.

Let op: wij verzoeken u uw vragen aan ons op te sturen voorafgaande aan deze bijeenkomst, via implementatiepreventie@zonmw.nl. Het insturen van vragen kan tot uiterlijk 25 mei 2022.

Datum bijeenkomst: donderdag 2 juni 2022, 15.00 – 16.00u.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken preventie in de eerste lijn (pdf) 268 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lize Zwarts – Winkelaar of Pauline Mourits. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Sophie Rijsman

Programmasecretaris

+31 70 349 51 15
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website