U kunt subsidie aanvragen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) van bestaande niet-acute regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn én voor het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • model melding
 • niet-acuut meldpunt
 • bouwsteen 4: melding

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

7 augustus 2018

Deadline

18 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep lokale melding niet-acute hulpbehoefte (pdf) 210 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is om de toegankelijkheid van bestaande lokale en/of regionale advies- en meldpunten te verbeteren voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun omgeving en hulpverleners. De meldpunten adviseren, signaleren en handelen proactief bij zorgelijke signalen of zetten de melding door naar een geschikt gemeentelijk loket, sociaal wijkteam, of een andere partij die de melding actief kan oppakken. Daarbij is het van belang dat bestaande lokale advies- en meldpunten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en de regionale dekking waar mogelijk wordt vergroot.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor pilots voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn.

De pilots richten zich op de volgende 2 aspecten:

 1. het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én
 2. het efficiënt(er) inrichten van bestaande meldpunten

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor landelijke meldpunten.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband. Daarbij fungeert één partij als hoofdaanvrager. Er dienen samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met:

 • gemeente/GGD
 • regionale meldkamers (ambulance en politie)
 • ggz (crisisdienst)
 • een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar
 • indien relevant: maatschappelijke opvang

In de samenwerkingsafspraken zijn in ieder geval afspraken gemaakt omtrent de 24/7 bereikbaarheid. De volgende 2 opties zijn mogelijk:  

 • de indienende organisatie regelt zelf de 24/7 bereikbaarheid
 • de indienende organisatie maakt afspraken met partners rondom de 24/7 bereikbaarheid (het is mogelijk dit bijvoorbeeld in de nachturen bij een crisisdienst te beleggen)

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 25% aan het totale projectbudget bij te dragen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 september 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep lokale melding niet-acute hulpbehoefte (pdf) 210 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Hogema. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lisanne Hogema

Programmasecretaris

+31 70 349 50 40
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website