U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van een regionale infrastructuur van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • model melding
 • niet-acuut meldpunt
 • bouwsteen 4

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

18 april 2019

Deadline

6 juni 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag (pdf) 149 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het versterken van de regionale infrastructuur door het efficiënt(er) inrichten van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten voor mensen met een niet-acute hulpvraag. Wanneer een (eventueel) landelijk meldnummer wordt ingericht is het van belang dat goed doorgeschakeld kan worden naar een regionale infrastructuur, waar adequate opvolging wordt gegeven aan de meldingen.  

Om de regionale infrastructuur te versterken is het belangrijk dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van lokale en regionale advies- en meldpunten wordt verbeterd. Het uitbreiden van de bereikbaarheid is afhankelijk van de behoefte in de regio.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van de regionale infrastructuur. De subsidieaanvraag richt zich daarom op het efficiënt(er) inrichten van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten. Ook richt de subsidieaanvraag zich op het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze meldpunten.

Het project is gericht op professionals én burgers. Hier dienen passende communicatie-activiteiten op te worden afgestemd om bekendheid van het meldpunt te realiseren.

Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor landelijke meldpunten. Om een landelijk dekkend netwerk voor niet-acute advies- en meldpunten te realiseren, krijgen (GGD/veiligheids)regio’s waar géén projecten lopen voorrang op regio’s waar wel projecten lopen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband. Om ervoor te zorgen dat het project aansluit bij de lokale praktijk en dat de doorgeleiding van meldingen goed georganiseerd is, dienen samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met de volgende partijen:

 • gemeente/GGD
 • regionale meldkamers (ambulance en politie)
 • ggz (crisisdienst)
 • een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar(s)
 • indien relevant: maatschappelijke opvang

Bij het uitwerken van uw subsidieaanvraag zijn de volgende thema’s extra van belang:

 1. Landelijke en regionale dekking
 2. Regionale samenwerking
 3. Cliënten en naasten centraal
 4. Borging
 5. Aansluiting bij de Wvgg

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 juni 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag (pdf) 149 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lisanne Hogema

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Eline Evelo

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website