U kunt subsidie aanvragen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • model melding
 • niet-acuut meldpunt
 • bouwsteen 4

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

18 december 2018

Deadline

19 februari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag (pdf) 208 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk voor niet-acute advies- en meldpunten én aan het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. Belangrijke vraag daarbij is hoe invulling gegeven kan worden aan het realiseren van 24/7 bereikbaarheid van niet-acute advies- en meldpunten.
Het secundaire doel is om in beeld te brengen hoe groot het beroep op de meldpunten is buiten kantooruren en wat de aard van de vragen en meldingen is.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale advies- en meldpunten (naar 24/7 of (minimaal) naar avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. Het project sluit aan bij bestaande advies- en meldpunten en is gericht op professionals én burgers. Hier dienen passende communicatie-activiteiten op afgestemd te worden om brede bekendheid van het meldpunt te realiseren.

Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor landelijke meldpunten. Om een landelijk dekkend netwerk voor niet-acute advies- en meldpunten te realiseren krijgen (veiligheids)regio’s waar nog géén projecten lopen voorrang op regio’s waar al wel projecten lopen.

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband. Om er voor te zorgen dat het project aansluit bij de lokale praktijk en dat de doorgeleiding van meldingen goed georganiseerd is, dienen samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met de volgende partijen:

 • gemeente/GGD
 • regionale meldkamers (ambulance en politie)
 • ggz (crisisdienst)
 • een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar(s)
 • indien relevant: maatschappelijke opvang

In de samenwerkingsafspraken zijn in ieder geval afspraken gemaakt omtrent de 24/7 bereikbaarheid. De volgende 2 opties zijn mogelijk:  

 • de indienende organisatie regelt zelf de 24/7 bereikbaarheid
 • de indienende organisatie maakt afspraken met partners rondom de 24/7 bereikbaarheid (het is mogelijk dit bijvoorbeeld in de nachturen bij een crisisdienst te beleggen)

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 februari 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag (pdf) 208 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

Telefoonnummer+ 31 70 349 50 40
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website