De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken.

Onderwerpen

 • wijkgericht werken
 • lokale teams
 • onderzoek versterken en verbeteren wijkgericht werken
 • Kennisinventarisatie

Onderdeel van programma

Wat werkt voor de jeugd

Geplaatst op

21 mei 2019

Deadline

12 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken en verbeteren van wijkgericht werken (pdf) 97 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is onderzoek uit te zetten waarmee de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen verbeterd wordt. Ook wordt er één project toegekend dat bestaande kennis bundelt en de verschillende lopende trajecten verbindt. De projecten dragen bij aan kennisontwikkeling over wat werkt, en het toepasbaar maken en het benutten van bestaande kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken met gezinnen.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieronde kan binnen één van de 3 volgende type projecten een aanvraag ingediend worden:

 1. Professionals en hun organisatie: ‘versterken en verbeteren van wijkgericht werken’.
 2. Bestuurlijke- en sturingsvraagstukken voor gemeenten rond het ‘versterken van domein-overstijgend werken en preventie’.
 3. Verschillende trajecten verbinden en bestaande kennis bundelen, toepasbaar maken en toepassen.

Zie voor kennisvragen op dit thema bijlage 1 bij de oproep. Onderbouw in de aanvraag welke vraagstukken als uitgangspunt genomen worden en hoe het onderzoek hier aan bijdraagt.

Randvoorwaarden

Zie voor alle randvoorwaarden en de kennisvragen die in de onderzoeken geadresseerd moeten worden de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband waarin verschillende partners van de lokale infrastructuur vertegenwoordigd zijn..

Budget

Het beschikbare budget is gekoppeld aan de verschillende type projecten:

 1. Professionals en hun organisatie.
  Voor dit onderwerp is maximaal €800.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen voorstellen van maximaal €100.000 ingediend worden met een looptijd van maximaal 24 maanden.
 2. Bestuurlijke- en sturingsvraagstukken voor gemeenten.
  Voor dit onderwerp is maximaal €300.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen voorstellen van maximaal €100.000 ingediend worden met een looptijd van maximaal 24 maanden.
 3. Verbinden verschillende trajecten en bestaande kennis bundelen, toepasbaar maken en toepassen.
  Voor dit thema is maximaal €200.000 beschikbaar. Hiervoor kan één voorstel van maximaal €200.000 met een looptijd van 36 maanden gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 september 2019, 14.00uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterken en verbeteren van wijkgericht werken (pdf) 97 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jojanneke Hillmann. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Jojanneke Hillmann

Senior Programmamanager

+31 70 349 52 67
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website