Deze subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg, subprogramma Ondersteuning Zorginstituut. Het doel van dit subprogramma is om Zorginstituut Nederland via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Onderwerpen

  • Verpleging en verzorging
  • Leren en verbeteren
  • Samenwerken onderzoek –onderwijs – praktijk
  • Ondersteunen eigen regie en functioneren patiënten

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg – Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

1 mei 2018

Deadline

26 juni 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verpleging & verzorging: leren en verbeteren (pdf) 406 KB

Doel subsidieoproep

De zorgvragen en de gezondheidszorg veranderen en dat heeft gevolgen voor het dagelijks handelen van verpleegkundigen en verzorgenden (v&v). Deze subsidieronde heeft tot doel kennis, inzichten en methodieken te genereren over en voor het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Aansluitend bij de oproep in het V&V-Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst (januari 2018) dienen de projecten ook bij te dragen aan het versterken van de kennisinfrastructuur V&V. Gestreefd wordt naar projecten in diverse sectoren van de zorg, waarbij samengewerkt wordt tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en met meerdere zorgorganisaties.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde voor projectideeën kan subsidie worden aangevraagd voor het onderzoeken en ontwikkelen van methodieken voor het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Voor deze subsidieronde is € 2 miljoen beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 400.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van vier jaar. Cofinanciering is een pré. Beoogd wordt minimaal vijf subsidieaanvragen te honoreren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Projectideeën kunnen worden ingediend door universiteiten, hogescholen of mbo-opleidingen namens een netwerk van relevante leerstoelen, lectoraten en/of practoraten. Onder relevant wordt hier verstaan de disciplines verpleeg- en verzorgingskunde, onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie die het projectidee indient is bestuurlijk verantwoordelijk en hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag.
  • Een bestuurlijk verantwoordelijke organisatie kan slechts bij een subsidieaanvraag in deze subsidieronde betrokken zijn.
  • Voor de subsidieaanvraag wordt samengewerkt tussen minimaal twee niveaus van de onderzoek/onderwijsorganisaties op universitair-, hbo- en mbo-niveau.
  • Voor de subsidieaanvraag wordt samengewerkt met minimaal twee uitvoerende zorgorganisaties.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 juni 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verpleging & verzorging: leren en verbeteren (pdf) 406 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw of Hettie Blonk. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ineke Voordouw

Programmasecretaris

+31 70 349 52 49
Dummyfoto van een vrouw

Hettie Blonk

Programma-assistent

+31 70 349 52 49
blonk@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website