WO-, HBO- of MBO onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. Binnen het project krijgt een zorgorganisatie de opdracht om het project deels uit te voeren.

Onderwerpen

  • Verpleging en verzorging
  • Goede voorbeelden

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

18 september 2019

Deadline

5 november 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden (pdf) 84 KB

Doel subsidieoproep

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het van belang dat er goede beschrijvingen van praktijkvoorbeelden zijn. In de verpleging en verzorging ontbreekt het aan (een toegankelijk overzicht van) goed beschreven voorbeelden. Het doel van deze subsidieronde is het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden.

Een goede beschrijving omvat onder andere een beschrijving van de:

  • (theoretische) onderbouwing van het voorbeeld
  • inhoud van het voorbeeld
  • randvoorwaarden voor implementatie en borging

Het gaat bij de praktijkvoorbeelden om goede zorg die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen om praktijkvoorbeelden te beschrijven en ze een stap verder te helpen tot ‘goed beschreven praktijkvoorbeeld’. Het resultaat van het project bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

  1. Een (beperkte) literatuur review over de beschikbare kennis over het probleem waar het goede voorbeeld zich op richt.
  2. Een beschrijving van het goede voorbeeld.
  3. Een handleiding.
  4. Een procesevaluatie, waarin de werking en de uitvoering, de meningen en ervaringen van de doelgroep en de uitvoerders en waar mogelijk patiënten, het bereik van het goede voorbeeld, succes- en faalfactoren en aanbevelingen voor verbetering van het goede voorbeeld staat beschreven.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep start met een projectidee. Bij positief advies wordt u uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

De goed beschreven praktijkvoorbeelden (die het resultaat van deze subsidieronde zijn) kunnen verdere navolging krijgen in volgende subsidierondes van het programma. Daarin zal bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor verdere onderbouwing en/of bredere implementatie van de goed beschreven praktijkvoorbeelden en andere reeds bestaande en beschreven interventies. Deze subsidieronde is dus niet gericht op het (verder) onderbouwen van de effectiviteit van interventies.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een WO-, HBO- of MBO onderwijsinstelling kan een project idee indienen. Het is verplicht een zorgorganisatie vanaf de start te betrekken. De aanvrager geeft binnen het project een zorgorganisatie opdracht om het project deels uit te voeren.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 500.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 50.000,-. De duur van een project is maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 november 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden (pdf) 84 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hettie Blonk of Dineke Abels. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website