Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting.

Onderwerpen

ZonMw-Veni: uitstel deadline uitgewerkte aanvragen

Door verschillende oorzaken zijn wij genoodzaakt twee deadlines voor de ZonMw Veni-ronde 2020 met een maand uit te stellen. Het gaat om de volgende deadlines:

 • voorgenomen besluit vooraanmelding: uiterlijk 15 november 2019 (was medio oktober).
 • Indienen uitgewerkte aanvraag: 11 februari 2020, 14.00 uur MET (was 9 januari 2020).

De periode tussen het voorgenomen besluit en de deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag blijft hetzelfde (8 weken). Ook blijft de deadline van medio juli 2020 voor het besluit over de uitgewerkte aanvragen gelijk.

De nieuwe planning geldt alléén voor aanvragen die zijn ingediend bij ZonMw in het kader van NWO-talentprogramma Veni - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

---------------------------------------------------------------

ZonMw-Veni: postponement of deadline full proposals

For various reasons we have been forced to postpone two deadlines for the ZonMw Veni-round 2020  by one month. It concerns the following deadlines:

 • Intended decision pre-proposals: no later than 15 November 2019 (instead of October).
 • Deadline submission full proposals: 11 February 2020, 14:00 hours CET (instead of 9 January 2020).

The period between the intended decision and the deadline for submission of a full proposal remains the same (8 weeks). Also, the deadline of mid-July 2020 for the decision on the full proposals remains unaffected.

The new planning only applies to proposals submitted to ZonMw in the context of NWO Talent Programme Veni – Health Research and Development (ZonMw).

More information about this can be found here.

 • Talentvolle onderzoekers
 • Fundamenteel onderzoek
 • Gezondheids(zorg)onderzoek
 • Innovatie

Onderdeel van programma

NWO Talentprogramma / Vernieuwingsimpuls

Geplaatst op

10 juli 2019

Deadline

3 september 2019,
14.00 uur

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 september 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Veni 2020

FAQ Vernieuwingsimpuls

Subsidie aanvragen

Doel subsidieoproep

Het doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek. De Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek. Van hen wordt verwacht dat zij ook anderen van de originaliteit en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen. Ook onderzoekers werkzaam bij een buitenlandse instelling mogen een aanvraag indienen. Het te financieren project dient aan een Nederlandse, door NWO-erkende instelling, te worden uitgevoerd.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een Veni-project is financiering beschikbaar van maximaal 250.000 euro voor een periode van drie jaar bij een fulltime aanstelling. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur is, wordt dit maximum bedrag evenredig teruggebracht. De begroting wordt ingediend bij een uitgewerkte aanvraag (deadline 9 januari 2020). Deze kan worden gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten en directe materiële kosten. Het aanstellen van wetenschappelijk personeel (promovendi, postdocs) voor Veni-onderzoek is niet mogelijk.

Randvoorwaarden

Vooraanmeldingen worden beoordeeld op de criteria:

 1. Academisch profiel
 2. Onderzoeksidee
 3. Key output

Deze criteria wegen respectievelijk 45%, 5% en 50% mee in het totaaloordeel over de vooraanmelding.

Wie kan aanvragen?

De Veni-ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar gepromoveerd zijn. Ook niet gepromoveerde onderzoekers aanvraag indienen als zij bij de elektronische indiening van een volledige Veni-aanvraag een officiële verklaring van de voltallige proefschriftcommissie dat het dissertatiemanuscript is goedgekeurd indienen en binnen vier maanden na de indieningsdeadline hun promotie afronden. De genoemde maximumtermijn kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De door NWO toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal vijf jaar.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Guillaume Macor. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Guillaume Macor

Programmamanager ZonMw Veni

+31 70 349 52 99
veni@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website