Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt de komende vier jaar, vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Hiervoor is er nauwe samenwerking nodig tussen onderzoek, praktijk en onderwijs, om zo het lerend vermogen van de sector te stimuleren en te innoveren.

Onderwerpen

  • Leernetwerken wijkverpleging
  • Integrale ouderenzorg thuis
  • Multidisciplinaire samenwerking in de wijk
  • Leren/reflecteren
  • Onderwijs, wijkverpleging en sociaal domein

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

19 september 2018

Deadline

23 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verdieping en verbreding leernetwerken wijkverpleging integrale ouderenzorg thuis met het sociaal domein (pdf) 491 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep beoogt verdere verdieping van de leernetwerken wijkverpleging met betrekking tot het ontwikkelen van kennis en competenties voor goede integrale ouderenzorg thuis. De netwerken zullen daarnaast verbreding opzoeken door bevordering van de samenwerking tussen wijkverpleging en het sociaal domein, zowel binnen het onderwijs als in de praktijk. De focus van de subsidieoproep ligt op het ‘leren leren’ en op het ‘teamleren met en van elkaar’ met als inhoudelijke aandachtsgebieden:

  • Integrale ouderenzorg;
  • Leren/reflecteren;
  • Multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidieaanvraag indienen om kennis, inzichten en methodieken te genereren die bijdragen aan het verdiepen en verbreden van de bestaande leernetwerken wijkverpleging. Deze verdieping en verbreding richt zich op het verder ontwikkelen van competenties tot het geven van goede integrale ouderenzorg thuis en het vormgeven van multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door hbo v-opleidingen die aantoonbaar ervaring hebben met leernetwerken wijkverpleging, waarin onderwijs (hbo en mbo) en zorgprofessionals wijkverpleging participeren. In de projectgroep dienen cliënten en/of naasten (organisaties) en partijen uit het sociaal domein vertegenwoordigd te zijn.

Budget

Voor deze subsidieronde is €1.500.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 125.000,- worden aangevraagd voor maximaal 24 maanden. Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van de totale begroting. Deze cofinanciering kan in cash of in-kind worden ingebracht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 oktober 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verdieping en verbreding leernetwerken wijkverpleging integrale ouderenzorg thuis met het sociaal domein (pdf) 491 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Vicky de Boer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Vicky de Boer

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 98
E-mailadreslzo@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website