Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is dan noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak een uitdaging.

Onderwerpen

  • Volwassenen-ggz
  • Jeugdhulp
  • Gezinsgerichte benadering
  • Outreachende ggz-professionals
  • Experimenteren versterken samenwerking

 

Onderdeel van programma

Wat werkt voor de Jeugd

Geplaatst op

14 maart 2023

Deadline

9 mei 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep vggz-jeugdhulp pilots (pdf) 253 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de pilots is om te experimenteren met het versterken van de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp, indien beide vormen van zorg nodig zijn in één gezin. Met de pilot worden ervaring en kennis ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd om de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp te versterken. Alle pilots nemen deel aan het overkoepelende actieonderzoek: Levens(lopen) samen verbeteren van het Verwey-Jonker instituut.

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw financiert 6 tot 10 pilots. Er wordt gestreefd dat de helft van de pilots richt zich op volwassenen-ggz-cliënten die ouder/verzorger zijn voor kind(eren), al dan niet met jeugdhulp. De andere helft richt zich op bij de jeugdhulp bekende ouders met (mogelijke) psychische problematiek die al of (nog) niet zorg vanuit volwassenen-ggz ontvangen.

Budget

Per pilot kan maximaal € 150.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000,-

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Nederlandse zorginstellingen of gemeenten die jeugdhulp of ggz-zorg aan volwassenen aanbieden.

Samenwerking met het overkoepelend onderzoek

Alle pilots nemen verplicht deel aan het overkoepelende actieonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Gegevens uit de pilots worden gebruikt voor het overkoepelende onderzoek en kennis uit het overkoepelende onderzoek moet gebruikt worden in de pilots.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 mei 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Op donderdag 6 april 2023 van 10.00 tot 12.00 uur is er een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Daarin wordt meer informatie over deze subsidieoproep en het overkoepelende onderzoek gegeven en er is gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep vggz-jeugdhulp pilots (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website