Deze subsidieoproep is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties), samen met onderzoeksorganisaties. De oproep richt zich op de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel: 2e spoor). Door het uitproberen van innovatieve aanpakken krijgen we meer inzicht in wat werkt en wat niet.

Onderwerpen

  • Re-integratie 2e spoor
  • Werknemers
  • Werkgevers
  • Innovatieve aanpakken

Onderdeel van programma

Verbetering re-integratie 2e spoor

Geplaatst op

9 november 2021

Deadline

13 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering re-integratie 2e spoor (pdf) 460 KB

Doel subsidieoproep

De doelstelling van deze subsidieoproep is het bevorderen van succesvolle re-integratie in het 2e spoor met behulp van een innovatieve aanpak voor werknemers en werkgevers.

Door middel van deze subsidieronde beoogt ZonMw ervaringen van de deelnemers aan de projecten op te leveren die benut kunnen worden bij trajecten van andere werknemers of bij andere werkgevers. De geleerde lessen kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling. Er wordt van (te vormen) consortia verwacht dat op basis van een heldere probleemanalyse, gebaseerd op reeds beschikbare kennis, een specifieke onderzoeksvraagstelling, (sub)doelstelling en innovatieve aanpak wordt geformuleerd die bijdraagt aan de hoofddoelstelling. Onderzoek wordt uitgevoerd door het ontwikkelen en uitproberen van deze innovatieve aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

De projecten bevatten een ontwikkelfase (na honorering van een motivatiebrief) en een uitvoeringsfase (na honorering van een uitgewerkte subsidieaanvraag). Voor de huidige subsidieoproep moet een motivatiebrief ingediend worden. Na honorering van deze motivatiebrief start de ontwikkelfase. Deze fase is gericht op het samenstellen van een (te vormen) consortium en het opstellen van een uitgewerkte subsidieaanvraag.

Na de besluitvorming over de motivatiebrieven wordt een subsidieoproep opengesteld voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase zodat consortia hiermee aan de slag kunnen.

Een overzicht van de fasering van deze subsidieronde vindt u hier.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een consortium dient minimaal te bestaan uit (een) vertegenwoordiger(s) uit de doelgroepen:

  • Een onderzoeksorganisatie1 (hoofdaanvrager);
  • Werkgevers, denk aan werkgeversorganisaties, bedrijfstakken of leidinggevenden en HR-medewerkers van arbeidsorganisaties;
  • (Zieke) werknemers, denk aan werknemersorganisaties of OR-leden van arbeidsorganisaties of in een bedrijfstak, werknemers betrokken bij CAO afspraken, cliëntorganisaties of patiëntenverenigingen.

Voor de uitvoering van de projecten is het belangrijk dat ook andere partijen betrokken zijn in het consortium, zoals re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Budget

Ontwikkelfase (huidige subsidieoproep, start project vanaf april 2022)
Voor de ontwikkelfase is per consortium een startbudget van maximaal € 50.000,- (incl. BTW) beschikbaar voor een maximale looptijd van drie maanden. Dit budget is bedoeld voor het gezamenlijk opstellen van een uitgewerkte subsidieaanvraag binnen een (te vormen) consortium in de periode april tot juli 2022.

Uitvoeringsfase (subsidieoproep volgt in april 2022, start project vanaf januari 2023) Voor de uitvoeringsfase kan per consortium maximaal € 800.000,- (incl. BTW) subsidie aangevraagd worden voor de duur van maximaal vier jaar. Projectbudgetten zijn in overeenstemming met de omvang en het ambitieniveau van het project. U geeft in de uitgewerkte subsidieaanvraag een heldere onderbouwing voor het benodigde budget. Eigen bijdragen (ook niet financiële) en cofinanciering maakt u zichtbaar in de begroting en strekken tot aanbeveling.

Informatie- en matchmakingsbijeenkomsten

Meer informatie en matchmaking

Op maandag 15 november vond de online informatiebijeenkomst plaats. Hierin vertellen we u alles over deze subsidieoproep. U kunt de bijeenkomst terugkijken via de link op onze programmapagina.

Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen gaat de matchmaking van 18 november niet door.

Heeft u wel belangstelling voor de matchmakingbijeenkomst? Laat het ons weten via tweedespoor@zonmw.nl, dan kijken wij of er de eerste helft van december nog een matchmakingbijeenkomst georganiseerd kan worden.

Neem ook een kijkje in onze LinkedIn matchmaking-groep, waar u contact kunt leggen met potentiële samenwerkingspartners.

 

1 Een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 januari 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering re-integratie 2e spoor (pdf) 468 KB

aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie' of bij de Frequently Asked Questions (FAQ) op onze programmapagina Tweede Spoor. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Janne van der Klok of Lize Zwarts - Winkelaar. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lize Zwarts - Winkelaar

Programmasecretaris

070 515 03 19
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website