U kunt een motivatiebrief (maximaal 4 pagina’s A4) indienen waarin u beschrijft waarom u in aanmerking wilt komen voor een startbudget die u gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap.

Onderwerpen

 • Preventie van, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
 • integrale aanpak
 • hoog risicogroepen
 • samenwerkingsverband van gemeente(n), praktijk- en/of uitvoeringsorganisatie, onderzoeksorganisatie
 • lokale praktijk verbetering
 • praktijkgericht (actie)onderzoek

Onderdeel van programma

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Geplaatst op

15 oktober 2019

Deadline

21 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep_Verbetering_lokale_praktijk.pdf (pdf) 756 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieronde is om middels praktijkgericht (actie)onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de lokale praktijk van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

De subsidieoproep bestaat uit twee fases: fase motivatiebrief en fase subsidieaanvraag. Deze oproep betreft de fase motivatiebrief om in aanmerking te komen voor een startbudget.
Het startbudget wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband.
Hierin wordt een (mix van) bestaande interventie(s) die bijdragen aan een integrale aanpak - gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap - (door)ontwikkeld en/of toegepast en begeleid met praktijkgericht (actie)onderzoek.
Indien u op basis van uw motivatiebrief startbudget ontvangt, dient u in de volgende fase een subsidieaanvraag in.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een motivatiebrief indienen (maximaal 4 pagina’s A4) om in aanmerking te komen voor een startbudget.

Het startbudget wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband.
Hierin wordt een (mix van) bestaande interventie(s) die bijdragen aan een integrale aanpak - gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap - (door)ontwikkeld en/of toegepast en begeleid met praktijkgericht (actie)onderzoek.

De (eind)doelgroepen van het programma en deze subsidieoproep zijn:

 • jongeren/ volwassenen met een hoog risico op een onbedoelde zwangerschap; en/of
 • onbedoeld zwangeren (en hun partners); en/of
 • kwetsbare (jonge) ouders.

Voor deze einddoelgroepen verdienen onder andere de hoogrisicogroepen specifieke aandacht.

 

Randvoorwaarden

Om voor een startbudget in aanmerking te komen dient u een motivatiebrief in van max. 4 pagina’s A4. Ga hierbij in op de volgende punten:

 1. Vorming van het samenwerkingsverband;
 2. Wat is de lokale situatie?;
 3. Wat wilt u verbeteren en wat is de toegevoegde waarde voor de lokale praktijk?;
 4. Wat is de (eind)doelgroep en hoe wordt deze betrokken?;
 5. Toepasbaarheid en implementatie;
 6. Haalbaarheid.

Het startbudget wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen het samenwerkingsverband. Deze praktijkverbetering wordt begeleid met praktijkgericht (actie)onderzoek. Indien u op basis van uw motivatiebrief startbudget ontvangt, dient u in de volgende fase een subsidieaanvraag in.

Wie kan aanvragen?

De motivatiebrief kan ingediend worden door een van de partijen namens het beoogde samenwerkingsverband. Een intentieverklaring van de samenwerkende partijen is verplicht.

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze subsidieronde (fase motivatiebrief + fase subsidieaanvraag) bedraagt maximaal € 7.000.000,- .
Het totale budget voor de fase motivatiebrief is maximaal € 700.000,- .
Het totale budget voor de fase subsidieaanvraag is maximaal € 6.300.000,-.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 januari 2020, 14.00 uur uw motivatiebrief indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap (pdf) 756 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marieke Breden of Patty Proost. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website