Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers. Deze oproep is gericht op onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers.

Onderwerpen

  • Wet verbetering poortwachter
  • Werknemers
  • Arbeidsorganisaties
  • Terugkeer naar werk

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Geplaatst op

22 september 2020

Deadline

3 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verbetering van het re-integratieproces: programmalijn 2 programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces (pdf) 144 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers door het (door)ontwikkelen en uittesten van interventies en het stimuleren van kennisontwikkeling inzake:

  • De versterking eigen rol van zieke werknemer (Thema 1)
  • Bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies (Thema 2).
  • Facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties die de re-integratie van zieke werknemers verbeteren (Thema 3).

Wat kan worden aangevraagd?

Met een interventie voor de re-integratie van werknemers bedoelen we: 'alle planmatige en doelgerichte activiteiten, voorzieningen, persoon- of werkgerichte ondersteuning om de doelgroep te faciliteren en/of hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel het herstel en/of de terugkeer naar werk van de zieke werknemer te bevorderen’. De primaire doelgroep van deze oproep wordt gevormd door zieke werknemers die tijdens de loondoorbetalingsperiode worden begeleid in hun herstel en/of terugkeer naar werk. De secundaire doelgroep betreft werkgevers (c.q. HRM functionarissen, direct leidinggevenden) en de professionals die door werkgevers worden ingezet om zieke werknemers te begeleiden richting herstel en/of terugkeer in het werk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Binnen Thema 1 geldt dat werknemers- of patiëntenorganisaties in samenwerking met een onderzoeksinstelling een projectidee kunnen indienen.
Binnen Thema 2 geldt dat arbeidsorganisaties, arbodiensten en/of andere dienstverlenende organisaties op het terrein van re-integratie in samenwerking met een onderzoeksinstelling een projectidee kunnen indienen.
Binnen Thema 3 geldt dat arbeids-, koepel- en/of sectororganisaties in samenwerking met een onderzoeksinstelling een projectidee kunnen indienen.

Budget en looptijd

Voor deze subsidieoproep is maximaal € 3,6 miljoen beschikbaar. Er kunnen zowel korte als lange onderzoeksprojecten worden aangevraagd. Per thema is de maximale looptijd en het maximaal aan te vragen budget verschillend. Het indicatieve totale budget voor Thema 1 is € 1 miljoen. Het indicatieve totale budget voor Thema 2 is € 1,5 miljoen. Het indicatieve totale budget voor Thema 3 is € 1,1 miljoen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 december 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verbetering van het re-integratieproces: programmalijn 2 programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces (pdf) 144 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga of Yara Noordewier. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website