Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? Heeft u duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangend aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Actieonderzoek

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

5 maart 2019

Deadline

30 april 2019,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

  • Het doorontwikkelen van een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg voor ouderen in de thuissituatie
  • Het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een uitwerkingssubsidie worden aangevraagd om samenwerking te verbeteren, het netwerk te ontwikkelen en met een actieonderzoeker het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg met de behoefte dit nog beter op elkaar af te stemmen. Als welzijn, ondersteuning en zorg nog geen onderdeel zijn van het netwerk dan is uitbreiding op deze domeinen een ontwikkeldoel van het netwerk. De uitwerkingssubsidie in fase II is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg vertegenwoordigd zijn en actieve cliënten participatie nagestreefd wordt.

Budget

U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerk professionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. Voor deze subsidieronde is een totaalbedrag van € 1.485.000,- beschikbaar. De looptijd van de projecten is niet langer dan 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 april 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Programmaonderdelen

Subsidie aanvragen Fase II

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de porgrammanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website