Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk? Heeft uw netwerk reeds inzicht in zijn kansen en belemmeringen en bijbehorend een heldere visie en doelen? En wilt u het netwerk en zijn aanbod verder afstemmen, doorontwikkelen en verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor u!

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Actieonderzoek
  • Borging/verduurzaming

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

4 mei 2021

Deadline

1 juli 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (pdf) 322 KB

Doel subsidieoproep

De uitwerkings- en verduurzamingssubsidie heeft verschillende doelen. De subsidie is ten eerste bedoeld om lokale netwerken te ondersteunen bij het doorontwikkelen en verduurzamen van hun samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen. Onder begeleiding van een actieonderzoeker zet het netwerk in op tenminste één relevant onderwerp naar keuze. Hierbij wordt gewerkt aan het realiseren van praktijkverbeteringen op dat onderwerp en tegelijkertijd het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van het netwerk. Tegelijkertijd gaat het netwerk met de subsidie werken aan het formaliseren en professionaliseren van zijn samenwerkingsstructuur.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de uitwerkings- en verduurzamingssubsidie kunt u met uw netwerk een inhoudelijk onderwerp naar keuze uitwerken. Het is belangrijk dat deze keuze goed onderbouwd wordt en aansluit bij de wensen en behoeften van de thuiswonende ouderen, de lokale context en de huidige situatie van het netwerk. Binnen deze subsidiemogelijkheid gaat het netwerk in de praktijk met dit onderwerp aan de slag. Door praktijkleren wordt gaandeweg kennis en ervaring ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelproces van het netwerk. Het proces van praktijkleren en kennisontwikkeling wordt binnen de projecten ondersteund door een actieonderzoeker. Daarnaast gaat u met uw netwerk een aantal belangrijke stappen zetten in het creëren van randvoorwaarden om de samenwerking duurzaam te laten voortbestaan ook na afloop van de subsidieperiode.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken gericht op het bieden van samenhangende zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen. De uitwerkings- en verduurzamingssubsidie is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin ouderen participeren en waarin tenminste huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg en professionals (of vrijwilligers) vanuit ondersteuning en welzijn vertegenwoordigd zijn. Het netwerk is al enige tijd actief en heeft een gezamenlijke visie en doelstellingen. Het netwerk heeft de behoefte om het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn nog beter op elkaar af te stemmen, door te ontwikkelen en te verduurzamen.

Let op: Voor lokale netwerken die een Ontwikkelproject (Fase I) hebben afgerond, worden verzocht niet in deze subsidieronde in te dienen. Er wordt voor hen een separate oproep voor de Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie gepubliceerd.

Budget

U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerkprofessionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. De looptijd van de projecten is niet langer dan 12 maanden. Voor deze subsidieronde is een totaalbedrag van maximaal €1.237.500,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 juli 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (pdf) 322 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar de programmamanager of –secretaris. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website