Deze subsidieoproep heeft betrekking op de uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk en is gericht op het voortzetten en/of uitbreiden van bestaande initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk.

Onderwerpen

 • Uitvoeringssubsidie
 • Geestelijke gezondheid
 • Preventie
 • Mentale veerkracht in de wijk

Onderdeel van programma

Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’

Geplaatst op

7 september 2021

Deadline

19 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk (pdf) 303 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingen.

Wat kan worden aangevraagd?

Ggz-instellingen kunnen binnen deze subsidieoproep namens een bestaand samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor:

 • de voortzetting en/of uitbreiding van een bestaand project, interventie of methodiek, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen de samenwerkingspartners;
 • een nieuwe pilot, actieonderzoek en/of interventieontwikkeling. Hierbij zijn relevante samenwerkingspartners uit het sociaal- en/of zorgdomein aantoonbaar betrokken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Ggz-instellingen kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. Een ggz-instelling doet dat namens een regionaal samenwerkingsverband waarin de volgende partijen in ieder geval betrokken zijn:
  • een ggz-instelling (verplicht);
  • (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten (verplicht);
  • een (of meerdere) gemeente(n) (verplicht);
  • overige zorg- en welzijnsorganisaties (optioneel);
  • een zorgverzekeraar en/of zorgkantoor (optioneel);
  • een organisatie die de inzet van ervaringsdeskundigen ondersteunt (optioneel);
  • een kennisorganisatie (optioneel).
 • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal onderdeel te zijn van de opzet, uitvoering en evaluatie van het project.
 • In de aanvraag dient de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000 per project met een maximale looptijd van 24 maanden. In totaal is binnen deze subsidieronde €1.600.000,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 oktober 2021, 14.00u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk (pdf) 303 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Alice Lamain

Programmasecretaris

+31 70 349 50 62
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website