Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.

Onderwerpen

  • regioplan
  • uitvoeringsafspraken
  • beschermd wonen
  • maatschappelijke opvang
  • centrumgemeenten

Onderdeel van programma

Beschermd thuis

Geplaatst op

11 november 2019

Deadline

21 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regionale plannen BWMO (pdf) 470 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van de 46 regio’s bij de uitvoering van de regionale plannen en concrete uitvoeringsafspraken die zijn gemaakt in het kader van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Wat kan worden aangevraagd?

Het type project is afhankelijk van de regionale situatie met betrekking tot de implementatie van het regioplan. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op de opstart van een pilot of juist het uitvoeren van een evaluatie. Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie in de regio licht u uw keuze toe voor het type project, het thema en de omvang van het project (budget en looptijd).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is op uitnodiging en wordt gericht aan de 46 centrumgemeenten.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 80.000 per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden. De subsidie en looptijd sluiten aan bij de lokale situatie en omvang van het probleem in uw regio. Het samenwerkingsverband dient ten minste voor 40% aan het totale projectbudget bij te dragen. Deze cofinanciering kan bestaan uit financiële middelen of menskracht.

Aanvraag indienen

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend via ProjectNet. De beoordeling meerdere keren per jaar plaats. De deadlines voor indienen zijn: 12 december 2019 - 13 februari 2020 - 14 mei 2020 - 17 september 2020 - 19 november 2020 - 28 januari 2021 - 6 april 2021 - 25 juni 2021 - 21 oktober 2021.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regionale plannen BWMO (pdf) 470 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website