Deze subsidie biedt ruimte om te experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. Relevante disciplines en beoogde einddoelgroep(en) worden in de projectgroep vertegenwoordigd.

Onderwerpen

 • uitkomstgerichte zorg
 • patiëntgerichte zorg
 • praktijkgericht onderzoek
 • actieonderzoek

Onderdeel van programma

Uitkomstgericht organiseren en betalen

Geplaatst op

22 oktober 2020

Deadline

1 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgericht organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg (pdf) 519 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is om kansrijke initiatieven bij elkaar te brengen en verschillende organisatie- en contractvormen naast elkaar te leggen om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet. Er wordt gezocht naar succes- en faalfactoren, naar manieren om drijfveren te vinden om te komen tot samenwerkingsvormen gericht op het organiseren van uitkomstgerichte zorg die het best passend is bij de wensen en behoeftes van de individuele patiënt. Dit het liefst in het netwerk van zorg en naar de meest effectieve manieren om continu leren en verbeteren te stimuleren. Uiteindelijk levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Uw subsidieaanvraag wordt getoetst op de volgende specifieke relevantiecriteria:

 • Concreet plan van aanpak met duidelijke fasering gericht op implementatie en evaluatie van de interventie, met inzicht in welke methodes worden toegepast om kennis te verzamelen over:
  • Wat werkt, wat niet en vooral waarom?
  • Hoe pakten de gekozen methoden en interventies uit en wat is bijgeleerd over het gebruik daarvan?
 • Concreet inzicht in effecten van de andere manier van organiseren en betalen
 • Concreet eindproduct: na afronding van het project moet kennis publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen waarmee grootschalige implementatie gerealiseerd kan worden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een instelling die medisch specialistische zorg verleent. In de projectgroep zijn tevens relevante zorgverleners, zorgverzekeraar en (vertegenwoordiging van) patiënten vertegenwoordigd. Transmurale multidisciplinaire vormen van samenwerking zijn niet noodzakelijk, maar wel gewenst gezien de patiëntgerichte aanpak.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 1.100.000,- beschikbaar met een maximum van € 200.000,- per project. De beoogde duur van de projecten is maximaal 24 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 december 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. Let op! Bij deze subsidieoproep dient u de projectgroepsleden eerder aan te leveren, uiterlijk 17 november (zie de subsidieoproeptekst).

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgericht organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg (pdf) 519 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Paula du Pont. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website