De minister van VWS heeft ZonMw verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van de evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). De Wdkb is op 1 juni 2004 in werking getreden. De wet voorziet in regels over de bewaring, het beheer en de verstrekking van donorgegevens bij kunstmatige donorbevruchting. Doel van de wetsevaluatie is inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de Wdkb.

Onderwerpen

  • wetsevaluatie
  • Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Onderdeel van programma

Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

28 augustus 2017

Deadline

19 oktober 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Tweede evaluatie Wdkb (pdf) 111 KB

Doel subsidieoproep

Doelstelling van het evaluatieonderzoek is inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de Wdkb. De Wdkb moet hierbij in samenhang met de hierop gebaseerde uitvoeringsregelingen worden beschouwd.
De algemene vraagstelling richt zich op de werking van de wet in de huidige uitvoeringspraktijk, de maatschappelijke effecten van de wet op die praktijk, de knelpunten die worden ervaren en de toekomstbestendigheid van de wet. Vormen deze bevindingen, gelet op de doelstellingen van de wet, aanleiding om beleid of wet- en regelgeving aan te passen?
Het evaluatieonderzoek dient meer kennis op te leveren dan op grond van de eerdere onderzoeken beschikbaar is. Tegelijkertijd dient er sprake te zijn van continuïteit met de eerdere onderzoeken. Het evaluatieonderzoek dient mede een actualisatie van de wetsevaluatie van 2012 te bieden.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor meer informatie over deze subsidieoproep wordt u doorverwezen naar de subsidieoproep Tweede evaluatie Wdkb.

Randvoorwaarden

Voor de randvoorwaarden wordt u verwezen naar de subsidieoproep Tweede evaluatie Wdkb.

Wie kan aanvragen?

De wetsevaluatie wordt altijd door een multidisciplinaire onderzoeksgroep uitgevoerd en moet in principe een combinatie van empirisch onderzoek en rechtswetenschappelijk onderzoek inhouden.

Budget

Voor dit evaluatieonderzoek is een maximum bedrag van 150.000,- euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 oktober 2017 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Tweede evaluatie Wdkb (pdf) 111 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 58
E-mailadresslijper@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website