Overlevingskansen van kinderen met een medical complexity zijn toegenomen. Vaak is echter 24/7 en levenslang toezicht en zorg nodig. De overgang van ziekenhuis naar huis vraagt een uitgebreide voorbereiding door ouders en zorgprofessionals. De verwachting is dat een Transitional Care Unit (TCU) deze overgang kan verbeteren. Hier wordt een samenhangend zorgaanbod geboden, en wordt directe familie ‘geschoold’ in het omgaan met de ziekte van het kind. Zo kan uiteindelijk zoveel als mogelijk zorg en ondersteuning worden geboden in de thuissituatie.

Onderwerpen

  • complexe chronische zorg
  • langdurige zorg en ondersteuning
  • kinderen met beperkingen
  • effectiviteitsonderzoek

Onderdeel van programma

Langdurige zorg en ondersteuning

Geplaatst op

22 september 2020

Deadline

10 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Transitional Care Unit (pdf) 386 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om te komen tot een wetenschappelijke onderbouwing voor de Transitional Care Unit en een daarmee gepaard gaande procesevaluatie. De onderbouwing en evaluatie zijn nodig voor borging, landelijke inbedding en daarmee structurele bekostiging van deze zorg.

Ook moet helderheid komen over het verblijf van directe familieleden in de Transitional Care Unit. Het gaat hierbij om een verblijfssetting voor ernstig zieke kinderen inclusief verblijf van directe familie, waarbij het kind onder medisch toezicht blijft, maar waarbij de ouders de medische verzorging gaandeweg overnemen.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen gericht op het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar en een procesevaluatie over de Transitional Care Unit in Amsterdam, wat informatie oplevert over de effectiviteit van deze zorg en daarmee over de aanspraak (zowel voor het kind als voor zijn/haar directe familie (ouders en broers/zussen)).

Voor deze ronde is een bedrag van € 500.000,- beschikbaar, voor een periode van maximaal 4 jaar. Hiermee kan maximaal één project worden gehonoreerd.

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden en criteria de volledige subsidieoproep.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 november 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Transitional Care Unit (pdf) 386 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website