Deze subsidieoproep heeft betrekking op de tweede toelatingsronde tot het programma TZO. Het doel van deze toelatingsronde is om te selecteren welke instellingen met welke topspecialistische functie voldoen aan de toelatingscriteria van het programma TZO. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een toelatingsverzoek indienen.

Onderwerpen

  • Toelatingsronde,
  • Topspecialistische zorg,
  • Wetenschappelijk onderzoek,
  • Onderwijs en opleiding

Onderdeel van programma

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

Geplaatst op

24 augustus 2020

Deadline

13 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma TZO (pdf) (pdf) 266 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze toelatingsronde is om te selecteren welke instellingen met welke topspecialistische functie voldoen aan de toelatingscriteria van het programma TZO. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een toelatingsverzoek indienen. NB: In deze ronde wordt een toelatingsverzoek beschouwd als projectidee. Overal waar in onderhevige oproep ‘toelatingsverzoek’ staat, kan ‘projectidee’ gelezen worden.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieregeling wordt gebruik gemaakt van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen “AGVV”), waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) en die op één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken.

  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor partijen die vallen onder het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.
  • Het is deze ronde mogelijk om als consortium een toelatingsverzoek in te dienen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Zie hiervoor de subsidieoproep.

Budget

Een subsidieaanvraag binnen deze ronde heeft een budget van:

  • een minimaal subsidiebedrag van € 500.000,- (40%), waarbij de totale projectkosten begroot zijn op ten minste € 1.250.000,-.
  • een maximaal subsidiebedrag van € 3.000.000,- (40%), waarbij de totale projectkosten begroot zijn op ten minste € 7.500.000,-.

In totaal is voor deze subsidieronde 12 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van een project is maximaal 48 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 oktober 2020, 14.00 uur uw toelatingsverzoek indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma TZO (pdf) (pdf) 266 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marlies van den Oever. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marlies van den Oever

Programmamanager

+31 70 349 52 79
TZO@ZonMw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website