Expertisecentra Palliatieve Zorg kunnen subsidie aanvragen voor het onderzoeken van de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase. In het geval van kinderpalliatieve zorg kan een universitair medisch centrum een subsidieaanvraag indienen.

Onderwerpen

 • symptoombehandeling
 • palliatieve fase
 • effectiviteit bestaande interventies
 • vergelijkend onderzoek

Onderdeel van programma

Palliantie II

Geplaatst op

15 december 2020

Deadline

10 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Symptoombehandeling in de palliatieve fase (pdf) 264 KB

Doel subsidieoproep

Bij patiënten in de palliatieve fase kan de behandeling van fysieke en/of psychische symptomen bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies. De behandeling heeft als doel het op passende en veilige wijze verminderen van de symptoomlast tot een voor de patiënt acceptabel niveau. Er is nu nog onvoldoende bekend wat de effectiviteit is van bestaande interventies die symptomen behandelen in de palliatieve fase. Het doel van deze subsidieoproep is het aantonen van de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor het onderzoeken van de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase kan subsidie worden aangevraagd. In het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt een aantal veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase genoemd waar meer onderzoek naar gedaan kan worden, bijvoorbeeld:

 • pijn
 • delier in de stervensfase
 • angst
 • depressie
 • benauwdheid
 • jeuk
 • slikproblematiek
 • droge mond.

Het kan ook gaan om onderzoek naar combinaties van veelvoorkomende symptomen. Als uitgangspunt van deze oproep geldt dat het onderzoek gaat over een relevante vraag uit de praktijk.

Randvoorwaarden

In aanmerking voor deze subsidieoproep komt onderzoek dat aan de volgende randvoorwaarden voldoet:

 • Vergelijkend onderzoek: het gaat om een vergelijking van 1 (of meerdere) bestaande interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg of breed ingeburgerde zorg in Nederland.
 • Het gaat om onderzoek naar bestaande interventies die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket Wet langdurige zorg (Wlz), of daar redelijkerwijs in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Het volgende onderzoek komt niet in aanmerking voor deze subsidieoproep:

 • ontwikkeling van nieuwe interventies
 • onderzoek waar expliciet private partijen verantwoordelijk voor zijn.

Wie kan aanvragen?

Een Expertisecentrum Palliatieve Zorg dient een subsidieaanvraag in. In het geval van kinderpalliatieve zorg dient een universitair medisch centrum een subsidieaanvraag in.

Budget

Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde bedraagt € 3,5 miljoen. In deze subsidieronde worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie. De looptijd van het onderzoek is maximaal 48 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot woensdag 10 maart 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Symptoombehandeling in de palliatieve fase (pdf) 264 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Viviënne Lahaut of Jenny Hoogendoorn – de Vries. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website