Deze oproep is gericht op het uitvoeren van onderzoek in consortiumverband naar ethische en juridische vraagstukken rondom de implementatie van Next Generation Sequencing en personalised medicine.

Onderwerpen

 • Genomics
 • Ethiek
 • Recht
 • Personalised medicine
 • NGS

Onderdeel van programma

Personalised Medicine

Geplaatst op

24 augustus 2017

Deadline

21 november 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Personalised Medicine - Onderzoeksconsortium Ethiek en Recht (pdf) 154 KB

Doel subsidieoproep

De oproep is gericht op het uitvoeren van onderzoek in consortiumverband naar ethische en juridische vraagstukken rondom de implementatie van NGS en personalised medicine.
De onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij nationale en internationale onderzoeken, beleidsstukken, initiatieven, richtlijnen op het gebied van ethiek en recht van NGS en personalised medicine. Het onderzoek door het consortium levert concrete (tussentijdse) opbrengsten zoals handreikingen, richtlijnen en in de praktijk toepasbare adviezen en normatieve kaders op het gebied van personalised medicine ten behoeve van biomedische onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze ronde is maximaal  €450.000,- beschikbaar. Deze ronde is onderdeel van het Personalised Medicine programma dat wordt gefinancierd door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF. De (maximale) duur van de gehonoreerde aanvragen is 4 jaar.

Wie kan aanvragen?

 • Een aanvraag kan alleen door een Nederlandse zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.
 • Trekker van dit consortium is een onderzoeksgroep met ervaring en expertise op het terrein van ethische en juridische vraagstukken rondom NGS en personalised medicine.

Randvoorwaarden

Consortium

 • Door intensieve kennisdeling en door een geïntegreerde aanpak, wordt op structurele wijze het kennisniveau op het gebied van ethiek en recht van DNA diagnostiek en personalised medicine duurzaam naar een hoger plan getild.
 • Uit de samenstelling van het consortium komt naar voren dat er ruime ervaring en expertise is op het terrein van ethische en juridische vraagstukken rondom NGS en personalised medicine.
 • Er participeren ten minste vijf onderzoeksgroepen.
 • Het consortium heeft een heldere governance met een duidelijke coördinator.

Inhoudelijk

 • De onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij nationale en internationale onderzoeken, beleidsstukken, initiatieven, richtlijnen op het gebied van ethiek en recht van NGS en personalised medicine.
 • Urgente complexe vraagstukken voortkomend uit de nationaal opererende service desk ethiek en recht worden in overleg meegenomen  binnen het onderzoek.
 • Er wordt kennis uitgewisseld en afgestemd met de nationaal opererende service desk ethiek en recht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 november 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Personalised Medicine - Onderzoeksconsortium Ethiek en Recht (pdf) 154 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ilse Custers. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website