Leefstijlinterventies kunnen bijdrage aan het terugdringen van klachten van chronische ziekten/aandoeningen en kunnen leiden tot kostenbesparingen in de zorg. Er is steeds meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde, maar er is slechts beperkt klinisch medisch onderzoek gedaan naar de inzet van leefstijlgeneeskunde. Met deze subsidieoproep wil ZonMw bijdragen aan het verder ontwikkelen van het potentieel van leefstijlgeneeskunde.

Onderwerpen

 • Leefstijlgeneeskunde
 • (kosten)effectiviteit
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie
 • Leefstijlfactoren
 • Experimentele ontwikkeling

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde (pdf) 624 KB

Doel subsidieoproep

Doelstellingen van de subsidieoproep zijn:

 1. Onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlgeneeskunde.
 2. Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde, inclusief gewenste gedragsverandering bij (zorg)professionals.

De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) ziekten/aandoeningen en bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn (en onder welke voorwaarden).

Onder leefstijlgeneeskunde wordt verstaan: zorggerelateerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, complicaties kan tegengaan en het afnemen van het gebruik van medicatie.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten die vallen binnen de definitie van experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten.

Per onderzoeksproject kan maximaal € 500.000,- (incl. BTW) subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden.

Randvoorwaarden

 • Onderzoeksprojecten dienen zich te richten op ten minste 2 van de volgende leefstijlfactoren::
  • Voeding
  • Beweging
  • Stress
  • Slapen
  • Roken
  • Alcohol
 • Onderzoeksprojecten dienen zich te richten op de volgende aspecten (alle aspecten dienen in het project aan bod te komen):
  • Klinisch onderzoek bij patiënten waarbij de effecten van leefstijlgeneeskunde op fysiologische processen en mechanismen in het lichaam onderzocht worden.
  • Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten met leefstijlgeneeskunde.
  • Kwalitatief onderzoek naar randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde in de zorgpraktijk en/of onderwijs.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium dat bestaat uit:

 • Twee of meer onderzoeksorganisaties
 • Twee of meer zorginstellingen

Het consortium is multidisciplinair en dient relevante stakeholders te betrekken zoals patiënten, financiers van zorg en leefstijlinterventies, beroepsverenigingen en (zorg)opleidingen.

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 1.000.000,-. Streven is om  2 onderzoeksvoorstellen te honoreren.

 

Subsidieoproep

U kunt tot 24 september, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde (pdf) 624 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wilke van Ansem of Lussi Jordanov. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website