U kunt subsidie aanvragen voor het verder inbedden en borgen van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag én om aansluiting te zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • inbedding en borging
  • praktijkprojecten
  • regionale goedwerkende aanpak
  • aansluiten landelijke programma’s

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

18 februari 2020

Deadline

12 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inbedding, borging en verbinding (pdf) 324 KB

Doel subsidieoproep

In het laatste jaar van het actieprogramma werken we toe naar inbedding, borging en verbinding van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het doel van deze subsidieoproep is daarom het inbedden en borgen van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag, op praktisch en bestuurlijk niveau. Daarnaast is het doel om regio’s aansluiting te laten zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen om een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag in te bedden en te borgen, zowel op praktisch – als op bestuurlijk niveau. Met inbedding wordt bedoeld dat de werkwijzen zijn verankerd in de reguliere werkprocessen van de relevante organisaties in de regio en het lokale bestuur. Borging kan op verschillende niveaus plaatsvinden, zoals borging van domein overstijgende samenwerking of financiële borging. De subsidie kan ook worden gebruikt om aansluiting te zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager vertegenwoordigt het samenwerkingsverband dat in de regio is opgezet. De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:

  • gemeente(n)
  • lokale aanbieder van zorg en/of welzijn
  • ervaringsdeskundigen én hun naasten
  • overige relevante partners: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), zorgverzekeraars, huisartsen, woningcorporaties, schuldhulpverlening en het UWV.

Voor deze subsidieaanvraag is een samenwerkingsovereenkomst verplicht.

Budget

De subsidie die kan worden aangevraagd bedraagt maximaal €150.000,- per regio. De looptijd van het project bedraagt maximaal 18 maanden. Er is per regio nog éénmalig budget beschikbaar.

 

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 12 mei 2020 - 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inbedding, borging en verbinding (pdf) 324 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 40 41
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website