Het GGG-programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. STIP Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. In deze ronde wordt financiering beschikbaar gesteld voor een breed gedragen samenwerkingsverband ter ondersteuning van implementatie van best practices.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Therapietrouw
  • Implementatie
  • Samenwerkingsverband

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

17 juli 2018

Deadline

2 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG STIP Ronde 4 - UA (pdf) 102 KB

Doel subsidieoproep

De inzet van STIP ronde 4 is om de toepassing van laagdrempelige en best practice werkwijzen, gericht op therapietrouw, te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. ZonMw wil deze initiatieven verder brengen naar andere stadsdelen/gemeentes/regio’s.

Om kleinschalige projecten in gang te kunnen zetten wordt eerst financiering beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsverband dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw bundelt. Deze stap is nodig om in kleinschalige projecten (te subsidiëren in een ronde te starten in 2019) de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen geven om de implementatie van de best practice(s) te realiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze ronde is gericht op één samenwerkingsverband dat zich richt op de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie therapietrouw best practices gebruik makend van het onderzoek ‘Samenwerken aan betere therapietrouw: Gebruik wat er is, onderzoek het gemis’ door NIVEL, KNMP, NPCF en Sint Maartenskliniek, in opdracht van VWS.
  • Pakket van eisen voor de selectie van kleinschalige projecten
  • Ondersteuning potentiële aanvragers en matchmaking bijeenkomst
  • Ondersteuning en begeleiding van te selecteren kleinschalige projecten waaronder de bepaling van de uitgangspositie en het meten van effecten en effectevaluatie
  • Kennissynthese

Randvoorwaarden

Aanvragen voor subsidierondes binnen de GGG STIP Ronde 4 worden beoordeeld op programmaspecifieke relevantiecriteria.

Wie kan aanvragen?

Een breed gedragen samenwerkingsverband met daarin alle relevante partijen die betrokken zijn bij het bevorderen van therapietrouw. Zoals patiënten, huisartsen, apothekers, onderzoekers, implementatiedeskundigen en gedragsdeskundigen. Daarbij is een intensieve samenwerking met (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties, eerstelijnsorganisaties, verzekeraars en farmaceutische bedrijven een vereiste. In het samenwerkingsverband moet zowel wetenschappelijke als praktijkkennis worden samengebracht over medicatiegebruik, therapietrouw en het realiseren van blijvende veranderingen in werkwijzen bij de relevante actoren door interventieprogramma’s op regionaal niveau.

Budget

Deze ronde moet één project opleveren voor een budget van maximaal 0,7 miljoen euro en een looptijd van 3-4 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 oktober 2018 om 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG STIP Ronde 4 - UA (pdf) 102 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website