Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.

Onderwerpen

  • Drug Rediscovery
  • Farmacotherapie
  • Meerwaarde
  • Doorgeleiding van resultaten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

8 juli 2019

Deadline

17 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 - PI (pdf) 1 MB

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 september 2019 om 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 - PI

Er is een informatiepagina met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, toelichting op de beoordelingscriteria, tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag en Q&A ontwikkeld waar u terecht kunt.

Subsidie aanvragen

Doel subsidieoproep

Rediscovery Ronde 4 draait om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze vierde subsidieronde kunnen óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen daarom 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘Vroegefase-project’ of ‘Vervolgfase-project’.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Indiening vindt plaats via een open of bottom-up aanpak om voor de praktijk relevante voorstellen op het gebied van Drug Rediscovery de ruimte te geven.
  • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek; een goede onderbouwing is essentieel.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
  • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 1 miljoen euro.

Randvoorwaarden

Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze vierde subsidieronde kunnen óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘Vroegefase-project’ of ‘Vervolgfase-project’.

De projectvoorstellen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Meerwaarde en Doorgeleiding.

Het moet evident zijn dat het onderzoek betreft dat niet door private partijen zal worden gefinancierd en dat de inzet van publieke middelen dus gerechtvaardigd is.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een onderzoeksinstelling of zorginstelling met onderzoeksexpertise worden ingediend. Ondernemingen die geen zorg- of onderzoeksinstelling zijn kunnen geen hoofdaanvrager zijn.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jasmijn Timp. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website