Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Implementeerbaarheid van de resultaten
 • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

2 juli 2020

Deadline

22 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 10 PI (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor deze Open Ronde 10 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Er is een informatiepagina met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, toelichting op de beoordelingscriteria, tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag en Q&A ontwikkeld waar u terecht kunt.

Wat kan worden aangevraagd?

 • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek.
 • Grote multicenter trials met een (totaal) studiebudget boven de 1 miljoen euro zijn niet passend binnen Open Ronde 10.
 • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
 • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro.

Randvoorwaarden

De commissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie. Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op kwaliteit. De projectvoorstellen van GGG worden ook beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee deelaspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waarin onderzoeksexpertise aanwezig is worden ingediend. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Grote multicenter trials met een (totaal) studiebudget boven de 1 miljoen euro zijn niet passend binnen Open Ronde 10. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 september 2020 om 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 10 PI (pdf) 1 MB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle van Avendonk. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Mariëlle van Avendonk

Senior Programmamanager Goed Gebruik Geneesmiddelen

+31 70 349 54 64
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website