In het COVID-19 deelprogramma Behandeling wordt urgent benodigd onderzoek naar kennishiaten op het gebied van behandeling van COVID-19 mogelijk gemaakt. Binnen deze ronde is financiering beschikbaar voor de beantwoording van 6 kennishiaten geïdentificeerd in de multidisciplinaire Kennisagenda COVID-19 van de FMS.

Onderwerpen

  • COVID-19 behandeling
  • 6 kennishiaten van FMS kennisagenda COVID-19

Matchmakingsbijeenkomsten
Op 9, 10 en 11 maart van 17.00 tot 19.00 vindt er per kennishiaat een digitale matchmakingsbijeenkomst plaats. In de subsidieoproep leest u de voorwaarden voor deelname en welke bijeenkomst wanneer plaatsvindt.
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 maart 2021, middels het aanmeldformulier.

 

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

3 maart 2021

Deadline

14 april 2021,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

COVID-19 behandeling kennishiaten (FMS kennisagenda COVID-19) (pdf) 744 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om onderzoek mogelijk te maken dat urgent benodigde kennis oplevert om de benoemde kennishiaten van de FMS kennisagenda COVID-19 te beantwoorden. Het onderzoek moet impact hebben op de behandeling van COVID-19 patiënten, of bijdragen aan het beter voorbereid zijn op een eventuele volgende pandemie. Het onderzoek wordt niet al (inter)nationaal uitgevoerd. Om deze vragen op korte termijn te beantwoorden wordt onderzoek uitgezet waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande lopende samenwerkingsverbanden en lopend onderzoek en cohorten.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze ronde kan zowel klinisch toegepast onderzoek als basaal wetenschappelijk onderzoek worden aangevraagd zolang dat passend is voor de beantwoording van de betreffende kennishiaten en op korte termijn leidt tot implementeerbare (tussen)resultaten.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering dient de aanvraag gericht te zijn op een van de benoemde kennishiaten.
De commissie beoordeelt de aanvragen zonder referenten in te schakelen.

Wie kan aanvragen?

Om de kennishiaten op korte termijn te beantwoorden wordt onderzoek uitgezet waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande lopende samenwerkingsverbanden en lopend onderzoek en cohorten. Indiening vindt plaats door een bestaand samenwerkingsverband of consortium met daarin een goede balans tussen academische, STZ en perifere ziekenhuizen en waar van toepassing samenwerking met eerstelijnsorganisaties.

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt maximaal 5 miljoen euro.
Van belang is dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 april 2021 om 10:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

COVID-19 behandeling kennishiaten (FMS kennisagenda COVID-19) (pdf) 744 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Veerle Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website