Het doel van deze subsidieoproep is om gehonoreerde JZOJP-projecten binnen de Regio-impuls subsidierondes te stimuleren tot het verbreden/opschalen en verduurzamen van de inzet van e-health toepassingen binnen het gesubsidieerde JZOJP-project.

Onderwerpen

  • E-health en ICT toepassing(en)
  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek
  • Verbreding /opschaling en verduurzaming
  • Participatie
  • Regio-impuls

Onderdeel van programma

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Geplaatst op

20 april 2021

Deadline

20 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Stimulering van de verbreding en verduurzaming van e-health bij lopende JZOJP Regio-impulsen (pdf) 237 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep wordt beoogd om gehonoreerde JZOJP-projecten binnen de Regio-impuls subsidierondes 1 en 2 te stimuleren tot het verbreden/opschalen en verduurzamen van de reeds ingezette e-health toepassingen binnen het gesubsidieerde Regio-impuls project. Op deze wijze wordt er ruimte gecreëerd in tijd en financiële zin om de inzet van e-health verder te brengen en te verduurzamen door bestaande barrières aan te pakken.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de aanvullende subsidie gaat u aan de slag met het uitvoeren van concrete activiteiten om (een aantal) blokkades/belemmeringen die het verbreden/opschalen en verduurzamen momenteel  belemmeren binnen uw reeds gehonoreerde project. Voor de verduurzaming kan het nodig zijn afspraken rondom het gebruik te maken en vast te leggen, of advies in te winnen over structurele financieringsmogelijkheden.
Uiteindelijk moeten de concrete activiteiten leiden tot het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg naar dichter bij mensen thuis en/of het vervangen van zorg door de e-health toepassing: de juiste zorg op de juiste plek.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Deze aanvullende subsidie kan worden aangevraagd door het samenwerkingsverband dat, op het moment van aanvragen, een lopend Regio-impuls project uitvoert of deze recent heeft afgerond.
  • Binnen het lopende Regio-impuls project is er reeds gestart met de inzet van e-health toepassingen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning om blokkades/belemmeringen weg te nemen bij verdere opschaling/verbreding van de inzet van e-health en de verduurzaming van e-health toepassingen.

Looptijd en budget?

Voor deze subsidieronde is maximaal €1.020.000 beschikbaar. Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt €30.000,- (inclusief btw). De looptijd van het project is gelijk aan het lopende Regio-impuls project. Op basis van de aanvullende activiteiten kan de duur van het Regio-impuls project eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden ten opzichte van de looptijd van het reeds gehonoreerde Regio-impuls project.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 mei 2021, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Stimulering van de verbreding en verduurzaming van e-health bij lopende JZOJP Regio-impulsen (pdf) 237 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Madelon Bax. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Madelon Bax

Programmamanager

+31 70 349 54 72
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website