U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag in uw regio. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project (looptijd maximaal 12 maanden).

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • bouwstenen
  • plan van aanpak

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

28 november 2017

Deadline

30 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag (pdf) 368 KB

Doel subsidieoproep

Met het Actieprogramma stimuleert en faciliteert ZonMw projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Het doel van deze subsidieoproep is om partijen te ondersteunen in het opzetten van een samenwerkingsverband en het opstellen van een plan van aanpak voor het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag in hun regio.

Wat kan worden aangevraagd?

Indien u de ambitie heeft om alle bouwstenen te realiseren maar nog niet klaar bent om deze in de praktijk te brengen, dan kunt u subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak en het opzetten van een samenwerkingsverband. Het resultaat van het project is een door alle relevante lokale partners gedragen plan om een sluitende aanpak te realiseren.

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De beoordeling van de aanvragen vindt meerdere keren per jaar plaats.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De indienende partij is betrokken bij de lokale of regionale zorg- of veiligheidsketen voor mensen met verward gedrag of is een gemeente. Ook partijen die niet zelf ondersteuning of zorg leveren (bijvoorbeeld organisaties van patiënten/naasten of opleidingsinstituten/ROC’s) kunnen subsidiei aanvragen.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Dit betekent dat ook subsidie kan worden aangevraagd voor een project met een kortere looptijd (minimaal 3 maanden) en een lager subsidiebedrag indien dat beter aansluit bij de regionale situatie. Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor onderzoek.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar door subsidieaanvragen indienen via ProjectNet. 4x per jaar worden de aanvragen beoordeeld. Het is daarbij mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag (pdf) 368 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Laura Pruyn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Laura Pruyn

Programma-assistent

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website