Deze subsidieronde heeft betrekking op de startimpuls fase van de Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze kenniswerkplaatsen worden gefaciliteerd door het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw.

Onderwerpen

  • Onbegrepen gedrag
  • Regionale kenniswerkplaatsen
  • Zorg en samenleving

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

16 augustus 2021

Deadline

26 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag (pdf) 326 KB

Doel subsidieoproep

Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag dienen in deze eerste fase een subsidieaanvraag in voor een startimpuls voor het vormen van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. In de startfase worden gezamenlijk de visie, doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats bepaald.

De subsidieaanvraag voor de startfase bevat een plan van aanpak waarin uiteen wordt gezet hoe in 4 maanden tijd de onderdelen worden uitgewerkt voor een uitgewerkte subsidieaanvraag in fase 2.

Wat kan worden aangevraagd?

Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag kunnen in deze subsidieronde maximaal €25.000 aanvragen voor een startimpuls met een looptijd van maximaal 4 maanden. In deze looptijd werken zij de onderdelen uit van de uitgewerkte subsidieaanvraag van fase 2.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • ZonMw roept een samenwerkingsverband op om zich te verenigen als Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een startimpuls.
  • Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit gemeenten, een zorgorganisatie, een onderwijsinstelling, een onderzoeksinstelling, een woningcorporatie, een zorgverzekeraar en ervaringsdeskundigen én naasten. U werkt uw aanvraag bij voorkeur uit in samenwerking met een Werkplaats Sociaal Domein uit de regio, indien aanwezig. Wanneer hier niet voor wordt gekozen wordt deze keuze in de subsidieaanvraag goed onderbouwd.
  • De indienende partij is betrokken bij de lokale of regionale welzijns-, zorg- of veiligheidsketen. Ook partijen die niet zelf ondersteuning of zorg leveren (bijvoorbeeld organisaties van patiënten/naasten of opleidingsinstituten/ROC’s) kunnen een aanvraag indienen.
  • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.
  • Eén persoon wordt aangesteld als projectleider en penvoerder van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.
  • Eén partij fungeert als hoofdaanvrager.
  • De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 25.000 en heeft een looptijd van maximaal 4 maanden. Dit budget is bedoeld voor coördinatiekosten met betrekking tot het vormen van het samenwerkingsverband en het gezamenlijk bepalen van de doelen en inhoudelijke projecten voor fase 2.

In totaal is voor deze startimpuls subsidieronde €750.000 beschikbaar. Daarmee kunnen maximaal 30 startimpuls aanvragen worden gehonoreerd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 oktober, 2021, 14:00uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag (pdf) 362 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain of Eline Evelo. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website