ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.

Onderwerpen

  • Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.
  • Duurzame regionale samenwerkingsverbanden in de jeugdsector met partners uit beleid, praktijk, opleidingen, onderzoek en ouders en jongeren.
  • Samenwerking rond regionale maatschappelijke vraagstukken met impact in de praktijk.

Onderdeel van programma

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Geplaatst op

7 juni 2019

Deadline

10 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startimpuls RKJ - variant 2 (pdf) 667 KB

Doel subsidieoproep

Het verder ontwikkelen en bestendigen van duurzame regionale samenwerkingsverbanden in de jeugdsector met partners uit beleid, praktijk, opleidingen, onderzoek en ouders en jongeren. Gezamenlijk leren en verbeteren staat centraal. De gelijkwaardige samenwerking bevordert een constante interactie tussen deze partijen en biedt een structuur waarbinnen een leerproces kan plaatsvinden.

De werkplaatsen werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. De vraagstukken worden vanuit diverse perspectieven bekeken, doorgrond en er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

Wat kan worden aangevraagd?

Samenwerkingsverbanden dienen een subsidieaanvraag in voor een startimpuls (eerste fase) voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd en het gezamenlijk bepalen van de doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats. Gezamenlijk leren en verbeteren staat in de werkplaats centraal. De aanvraag bevat een plan van aanpak waarin uiteen wordt gezet hoe gekomen wordt tot een duurzame gelijkwaardige samenwerking. Ook wordt beschreven hoe gekomen wordt tot het gezamenlijk bepalen van de regionale maatschappelijke vraagstukken en een gedragen plan van aanpak van de inhoudelijke projecten.

Uitsluitend de in deze eerste fase gehonoreerde samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd hun aanvraag voor een startimpuls uit te werken tot een subsidieaanvraag (tweede fase) en in te dienen bij ZonMw.

Randvoorwaarden

Een regionaal samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een aantal praktijkorganisaties, gemeenten, een universiteit, hogeschool en ouders en jongeren. Het samenwerkingsverband bouwt voort op een bestaande samenwerking tussen partners en beslaat minimaal één van de 42 jeugdregio’s. Er wordt per jeugdregio maximaal één regionale kenniswerkplaats jeugd gefinancierd. Voor de 12 in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd zijn er subsidiemogelijkheden binnen variant 1 .

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Voor deze eerste fase (startimpuls) kan binnen variant 2 maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. In totaal is voor deze fase 150.000 euro beschikbaar binnen variant 2.

Het totaal beschikbare budget voor de tweede fase is 6.300.000 euro (maximaal 200.000 euro voor coördinatie en 220.000 euro voor inhoudelijke projecten per kenniswerkplaats).

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 september 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Subsidieoproep Startimpuls RKJ - variant 2

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Startimpuls RKJ - variant 2 (pdf) 667 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Benard. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Yvonne Benard

Programmamanager

+31 70 349 51 75
ybenard@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website