Het subsidietraject van het Sportinnovator programma bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject.

Onderwerpen

  • Innovatie
  • Sport, topsport, breedtesport, actieve leefstijl, bewegen
  • Technologie, gaming
  • Voeding
  • Duurzaamheid, materialen, accommodaties

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

1 oktober 2019

Deadline

10 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator subsidietraject: haalbaarheidsstudies (pdf) 110 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject en is een opmaat naar het stimuleren van een aantal grote innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de technische, organisatorische en/of economische haalbaarheid van het innovatieproject te onderzoeken.

Wat kan worden aangevraagd?

Samenwerkende partijen kunnen een aanvraag doen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar hun innovatieproject. Naast onderstaande focusthema’s staat deze oproep ook open voor innovaties die bijdragen aan het verminderen van het aantal sportblessures:

  • Bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
  • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • Voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze oproep staat open voor consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een innovatieproject op het terrein van sport en bewegen. Het gaat om een sterk samenwerkingsverband tussen partijen met elkaar aanvullende expertise. Deze waardeketen maakt gebruik van de kennis beschikbaar in de wetenschap, het bedrijfsleven en bij de eindgebruiker. Het consortium is bij voorkeur bestaand en waar nodig aangevuld met ontbrekende expertise.

Bekijk de volledige subsidieoproep voor de overige voorwaarden ten aanzien van het consortium.

Budget

Per haalbaarheidsstudie kan maximaal 30.000 Euro worden aangevraagd met een looptijd van vijf maanden. Daarnaast geldt dat één partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt en een kennisinstelling ten minste 10% van de subsidiabele kosten draagt. In totaal is er voor deze ronde 420.000 Euro beschikbaar.

Cofinanciering is verplicht. Bekijk de financiële randvoorwaarden in de subsidieoproep voor een toelichting hierop.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 december 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator subsidietraject: haalbaarheidsstudies (pdf) 110 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Niels Reijgersberg. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website