Het subsidietraject van het Sportinnovator programma bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. Deze oproep is de tweede fase van het Sportinnovator subsidietraject.

Onderwerpen

 • Innovatie
 • Sport, topsport, breedtesport, actieve leefstijl, bewegen
 • Technologie, gaming
 • Voeding
 • Duurzaamheid, materialen, accommodaties

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

3 september 2019

Deadline

9 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator subsidietraject: Fase 2 – onderzoek en ontwikkeling (pdf) 305 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze tweede fase van het subsidietraject is om met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling enkele grote innovatieprojecten te versnellen. Het streven moet zijn om de innovatie in twee jaar zover te ontwikkelen dat de marktintroductie in zicht komt.
Deze oproep heeft een focus op thema’s:

 • Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. gaming) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen;
 • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
 • Voeding, gericht op innovaties die het uithoudingsvermogen en het herstel van topsporters bevorderen.

Wat kan worden aangevraagd?

Samenwerkende partijen kunnen een aanvraag doen om hun innovatieproject met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling dichter naar de markt te brengen.
Bekijk de volledige subsidieoproep voor de overige voorwaarden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze oproep staat open voor consortia die middels een haalbaarheidsstudie objectief en transparant aantonen dat hun innovatieproject potentie heeft en waarbij een marktanalyse duidelijk maakt dat er een gunstig economisch perspectief is.

De volgende partijen moeten in ieder geval binnen het consortium vertegenwoordigd zijn:

 • Een of meerdere bedrijven;
 • Een kennisinstelling met expertise op het terrein waar de innovatie zich op richt;
 • Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep, via een maatschappelijke organisatie zoals een sportbond, of brancheorganisatie.

Binnen het samenwerkingsverband wordt de bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager geleverd door een bedrijf dat op het tijdstip van de uitkering van de steun een vaste inrichting of dochteronderneming heeft in Nederland.

Budget

In fase twee kan maximaal 750.000 Euro en minimaal 500.000 Euro per project worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat één partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt.

Cofinanciering is verplicht. Bekijk de financiële randvoorwaarden in de subsidieoproep voor een toelichting hierop.

De maximale doorlooptijd van het innovatieproject is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 oktober 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator subsidietraject: Fase 2 – onderzoek en ontwikkeling (pdf) 305 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Niels Reijgersberg. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website