Voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen zijn verschillende partijen nodig. Het is niet altijd eenvoudig om alle benodigde partijen zo met elkaar te verbinden dat wordt toegewerkt naar succesvolle sportinnovaties. Bovendien zijn innovatieve trajecten risicovol. Deze onzekerheid brengt met zich mee dat bedrijven terughoudend zijn om de benodigde voorinvesteringen te doen. Daarom is het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven opgezet.

Onderwerpen

Deze oproep heeft een focus op drie thema’s die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van het Nationaal Sportakkoord. Daarnaast staat deze oproep open voor innovatieprojecten die bijdragen aan het voorkomen van sportblessures.  

De drie focusthema’s zijn:

  • Bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
  • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • Voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt.

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

19 november 2020

Deadline

19 januari 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator Subisidetraject: fase 2 – onderzoeks en ontwikkeling (pdf) 325 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om innovatieprojecten te versnellen. De ondersteuning die op grond van de subsidieoproep wordt geboden, is gericht op innovaties die gebruik maken van bestaande kennis en/of technologie en waarbij de beoogde toepassing in een proof of concept of minimal viable product is onderzocht in een haalbaarheidsstudie.

Wat kan worden aangevraagd?

Consortia kunnen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling hun innovatie versneld ontwikkelen. Onderzoek dat fundamenteel van aard is komt niet in aanmerking. Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zover wordt ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. Hiermee wordt bedoeld dat na fase twee de innovatie is ontwikkeld en getest en de nadruk meer komt te liggen de productie en het vermarkten.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze oproep staat open voor consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties die middels een haalbaarheidsstudie objectief en transparant aantonen dat hun innovatieproject potentie heeft. De volgende partijen moeten in ieder geval binnen het consortium vertegenwoordigd zijn:

  • Een of meerdere bedrijven;
  • Een kennisinstelling met expertise op het terrein waar de innovatie zich op richt;
  • Vertegenwoordiging van de gebruiker via een maatschappelijke organisatie zoals een sportbond, of brancheorganisatie.

Budget

In fase twee kan maximaal 500.000 Euro per project worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat één partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt. In totaal is er voor deze ronde €2.000.000,- beschikbaar. Cofinanciering is verplicht.

Staatsteun

In deze subsidieoproep wordt gebruikgemaakt van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen “AGVV”),  waardoor er bij subsidieverlening sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun.
 

 

Aanvraag indienen

U dient voor 19 januari 2021 - 12:00 uur een projectidee in waarover u een advies krijgt. Vervolgens krijgt u de gelegenheid een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Een projectidee is een beperkt uitgewerkte aanvraag.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportinnovator Subisidetraject: fase 2 – onderzoeks en ontwikkeling (pdf) 325 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Niels Reijgersberg via sportinnovatie@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website