De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017 is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas.

Onderwerpen

 • Passend sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
 • Lokale samenwerking tussen sport en zorg
 • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname
 • Kinderen van 0-18 jaar met overgewicht of obesitas
 • Ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning

  Onderdeel van programma

  Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

  Geplaatst op

  9 januari 2017

  Deadline

  23 februari 2017,
  14:00 uur

  Download volledige subsidieoproep
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017 (pdf) 249 KB

  Doel subsidieoproep

  Het doel is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast.
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Een lokale sport- en beweegaanbieder kan maximaal 80.000 euro aanvragen voor het opstarten en uitvoeren van een project van 24 maanden dat als doel heeft om inactieve kinderen van 0-18 jaar met overgewicht of obesitas blijvend fysiek in beweging te brengen. In het project wordt samengewerkt door sport en zorg, wordt aandacht besteed aan ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning en wordt een passend sport- en beweegaanbod opgezet voor de doelgroep.

  Randvoorwaarden

  De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten en uitvoeren van hun lokale projecten.

  Wie kan aanvragen?

  Alleen lokale sport- en beweegaanbieders kunnen een aanvraag indienen. Om aangemerkt te worden als lokale sport- en beweegaanbieder toont de aanvrager aan dat hij gevestigd is in en ten minste twee jaar ervaring heeft met het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente waar de aanvraag zich op richt.

  Budget

  In de ronde Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017 is 1,9 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 80.000,- inclusief BTW aangevraagd worden voor een project van 24 maanden. De Sportimpuls vergoedt de opstartkosten. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden.

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 23 februari 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017 (pdf) 249 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Bekkers-Maat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

  Dummyfoto van een vrouw

  Annemieke Bekkers-Maat

  Programmasecretaris Sportimpuls

  Telefoonnummer+31 70 349 53 27
  Dummyfoto van een vrouw

  Natascha van Huessen

  Programma-assistent

  Telefoonnummer+31 70 349 54 26
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website