De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van inactieve jeugd en jongeren tot 21 jaar uit lage inkomensgezinnen.

Onderwerpen

  • Nieuw sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
  • Lokale samenwerking
  • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname
  • Jeugd van 0-21 jaar uit lage inkomensbuurten

Onderdeel van programma

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Geplaatst op

9 januari 2017

Deadline

23 februari 2017,
14:00 uur

Download volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 (pdf) 247 KB

Doel subsidieoproep

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. Dat gebeurt door aan te sluiten bij de behoeftes van de doelgroep en de huidige situatie, de ouders te betrekken bij het plan van aanpak, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroep goed kunnen bereiken, aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en door gebruik te maken van bestaande kennis - in de vorm van interventies - van de Menukaart Sportimpuls.

Wat kan worden aangevraagd?

Een lokale sport- en beweegaanbieder kan maximaal 80.000 euro aanvragen voor het opstarten en uitvoeren van een project van 24 maanden dat als doel heeft om inactieve 0-21 jarigen uit lage inkomensbuurten blijvend fysiek in beweging te brengen. In het project wordt samengewerkt door meerdere lokale partijen, wordt rekening gehouden met de huidige situatie, ingespeeld op wensen en behoeften van de doelgroep en wordt structurele deelname van de doelgroep nagestreefd.

Randvoorwaarden

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten en uitvoeren van hun lokale projecten.

Wie kan aanvragen?

Alleen lokale sport- en beweegaanbieders kunnen een aanvraag indienen. Om aangemerkt te worden als lokale sport- en beweegaanbieder toont de aanvrager aan dat hij gevestigd is in en ten minste twee jaar ervaring heeft met het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente waar de aanvraag zich op richt.

Budget

In de ronde Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 is 4,6 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 80.000,- inclusief BTW aangevraagd worden voor een project van 24 maanden. De Sportimpuls vergoedt de opstartkosten. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 februari 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 (pdf) 247 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Bekkers-Maat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annemieke Bekkers-Maat

Programmasecretaris Sportimpuls

Telefoonnummer+31 70 349 53 27
Dummyfoto van een vrouw

Natascha van Huessen

Programma-assistent

Telefoonnummer+31 70 349 54 26
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website