De Sportimpuls 2018 is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten.

Onderwerpen

  • Nieuw sport- en beweegaanbod: vraaggericht en op maat
  • Lokale samenwerking
  • Structureel verhoogde sport- en beweegdeelname
  • Mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen

Onderdeel van programma

Sportimpuls

Geplaatst op

8 januari 2018

Deadline

22 februari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sportimpuls 2018 (pdf) 270 KB

Doel subsidieoproep

De Sportimpuls heeft als doel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. Dat gebeurt door aan te sluiten bij de behoeftes van de doelgroep en de huidige situatie, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis - in de vorm van interventies - van de Menukaart Sportimpuls.

Wat kan worden aangevraagd?

Een lokale sport- en beweegaanbieder kan maximaal 80.000 euro aanvragen voor het opstarten en uitvoeren van een project van 24 maanden dat als doel heeft om inactieve mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen blijvend fysiek in beweging te brengen. In het project wordt samengewerkt door meerdere lokale partijen, wordt rekening gehouden met de huidige situatie, ingespeeld op wensen en behoeften van de doelgroep en wordt structurele deelname van de doelgroep nagestreefd.

Randvoorwaarden

De Sportimpuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten en uitvoeren van hun lokale projecten.

Wie kan aanvragen?

Alleen lokale sport- en beweegaanbieders kunnen een aanvraag indienen. Om aangemerkt te worden als lokale sport- en beweegaanbieder toont de aanvrager aan dat hij gevestigd is in en ten minste twee jaar ervaring heeft met het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente waar de aanvraag zich op richt.

Budget

In de ronde Sportimpuls 2018 is 2,9 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal €10.000,- en maximaal €80.000,- inclusief BTW aangevraagd worden voor een project van 24 maanden. De Sportimpuls vergoedt de opstartkosten. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 februari 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sportimpuls 2018 (pdf) 270 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annemieke Bekkers-Maat

Programmasecretaris Sportimpuls

+31 70 349 53 27
Dummyfoto van een vrouw

Anne Ballering

Programma-assistent Sportimpuls

+31 70 349 52 87
Dummyfoto van een vrouw

Natascha van Huessen

Programma-assistent Sportimpuls

+31 70 349 54 26
Dummyfoto van een vrouw

Marijn Prins

Programma-assistent Sportimpuls

+31 70 349 50 78
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website