Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van het programma Sportblessurepreventie. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door ZonMw en heeft als doel het aantal nieuwe sportblessures te verlagen.

Onderwerpen

  • Sportblessures
  • Breedtesport
  • Universele en selectieve preventie
  • Doorontwikkeling, effectiviteitsonderzoek en implementatie(onderzoek)

Onderdeel van programma

Sportblessurepreventie

Geplaatst op

30 januari 2018

Deadline

26 april 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportblessurepreventie 2018 (pdf) 313 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieronde is erop gericht om kennisontwikkeling te stimuleren over de effectiviteit van interventies gericht op sportblessurepreventie en over de randvoorwaarden voor een effectief gebruik van deze interventies in de sportpraktijk. Indien nog nodig en mits goed onderbouwd is er binnen de subsidieronde ook ruimte voor het doorontwikkelen van bestaande interventies. In alle projecten dient stevig te worden ingezet op de verspreiding en toepassing van de ontwikkelde kennis en interventies.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kunt u uitgewerkte subsidieaanvragen indienen voor projecten die gericht zijn op het evalueren van de effectiviteit van interventies gericht op sportblessurepreventie en/of op het evalueren van de randvoorwaarden voor een effectieve implementatie en het implementeren van deze interventies in de sportpraktijk.

Randvoorwaarden

Subsidie kan worden aangevraagd voor onderzoek naar en de implementatie van al effectief gebleken interventies. Daar waar nog nodig is er ook ruimte voor onderzoek naar de effectiviteit van interventies. Indien nog nodig en mits goed onderbouwd, kan ook de doorontwikkeling van bestaande interventies onderdeel zijn van een project.

Een aanvraag is gericht op:

  • de universele en selectieve preventie van sportblessures;
  • de preventie van sportblessures in de breedtesport.

Wie kan aanvragen?

Alleen kennisinstellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Samenwerken met organisaties uit de sportpraktijk is verplicht.

Budget

Binnen deze ronde is € 1.400.000 beschikbaar voor onderzoeks- en implementatieprojecten. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag voor een project is € 200.000,-. De maximale looptijd van een project is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 april, 14.00u. uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Sportblessurepreventie 2018 (pdf) 313 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie' en in de FAQ behorende bij deze subsidieoproep? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via sportonderzoek@zonmw.nl of u kunt bellen met John Krol of Nynke Terpstra. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website