De subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Duurzame multidisciplinaire consortia staan aan de basis van dit onderzoek waarbij thematisch wordt aangesloten bij o.a. de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen.

Onderwerpen

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Geplaatst op

1 november 2018

Deadline

13 december 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 (pdf) 677 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Deze oproep stimuleert duurzame multidisciplinaire samenwerking tussen wo, hbo en partijen uit de praktijk van sport en bewegen. De oproep richt zich op meer focus en massa binnen het onderzoek van de specifieke thema’s uit de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA-route Sport & Bewegen en op de verbinding tussen sport- en beweegonderzoek, data science, innovatie en implementatie.

Wat kan worden aangevraagd?

De oproep is gericht op vierjarige onderzoeksprojecten op het gebied van (top)sport en bewegen. Het gaat om multidisciplinair onderzoek door consortia waarbij universiteiten en hogescholen samenwerken met partijen uit de praktijk.
Het onderzoek dient kennis te genereren die relevant en toepasbaar is in het veld van sport en bewegen. Het onderzoek sluit dan ook aan bij concrete vragen uit de praktijk en praktijkpartners worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het onderzoek.

Randvoorwaarden

Er zijn inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden. Zie de subsidieoproep voor de beschrijving van de randvoorwaarden.

Wie kan aanvragen?

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde. Uitsluitend projectconsortia kunnen een subsidieaanvraag indienen. Een projectconsortium bestaat minimaal uit:
•    Een wetenschappelijke onderzoeksinstellinguniversiteit of umc
•    Een hogeschool
•    Een sport- of zorgorganisatie
•    Een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie
De hoofdaanvrager met specifieke expertise op het terrein van sport- en beweegonderzoek of data science is werkzaam bij een universiteit of hogeschool.

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde.

Budget

Per subsidieaanvraag geldt een maximumsubsidie van €750.000. In totaal is  €4.500.000 beschikbaar voor onderzoeksprojecten. De looptijd van de onderzoeksprojecten is maximaal 48 maanden.
Cofinanciering, minimaal 30% van de totale projectbegroting, is verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 december 2018, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 (pdf) 677 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Op 13 november 2018 vindt er een informatiebijeenkomst plaats bij ZonMw. Zie voor meer informatie de ZonMw-agenda op de website.

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes Stammen en Nynke Terpstra. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website