De subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 richt zich op vernieuwende ideeën in de sport. Dit jaar is het thema Towards Tokyo 2020, waarmee revolutionaire ideeën op het gebied van (top)sport en bewegen, kunnen worden ontwikkeld.

Onderwerpen

  • (Top)sport en bewegen
  • Sporter in beweging
  • Sporter in herstel
  • Sportdata

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

22 juni 2017

Deadline

10 oktober 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 (pdf) 362 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 – Towards Tokyo 2020 heeft tot doel om vernieuwende ideeën die leiden tot concrete productinnovaties op het gebied van (top)sport en bewegen mogelijk te maken. Met de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in het vooruitzicht richt deze subsidieoproep zich op revolutionaire ideeën die van grote invloed gaan zijn op de sportprestaties van de Nederlandse equipe tijdens deze Spelen.

Wat kan worden aangevraagd?

In aanmerking voor financiering komen projectaanvragen die in een periode van 6 tot 18 maanden van idee tot een getest en werkend prototype komen.

Randvoorwaarden

Een innovatie komt in aanmerking voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2017 wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat deze tegemoet komt aan een duidelijk gedefinieerde vraag of behoefte uit de topsport. De potentiële impact van de innovatie wordt aangetoond met data. Behalve impact in de topsport leent de innovatie zich voor een spin-off naar breedtesport en bewegen en genereert de innovatie op middellange termijn economisch rendement en/of heeft deze een (potentiële) maatschappelijke waarde.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon en tevens de rechthebbende van het voorstel.

Budget

Per projectvoorstel kan maximaal €50.000,- worden aangevraagd. Het minimale aanvraagbedrag is €20.000,-. De minimale looptijd van het voorstel is zes maanden. De maximale looptijd betreft 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 oktober 2017, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 (pdf) 362 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes Stammen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website