In deze oproep staat de ontwikkeling van toepasbare kennis over de effectiviteit en implementatie van interventies gericht op schuldhulpverlening en armoedebestrijding centraal. Het gaat om kennis die aansluit bij de vragen en behoeften van professionals die werkzaam zijn bij gemeenten.

Onderwerpen

  • Onderzoek naar duurzame gedragsverandering ten gevolge van interventies op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • Onderzoek naar werkzame elementen in de dienstverlening

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk

Geplaatst op

22 juni 2017

Deadline

3 oktober 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Schuldhulpverlening en armoedebestrijding - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 113 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is de kennis over effectiviteit en implementatie van interventies gericht op schuldhulpverlening en armoedebestrijding te vergroten en te bundelen. Onderzochte interventies binnen deze programmalijn hebben als doel problematische schulden en armoedeproblematiek te verminderen of te voorkomen. De focus in deze subsidieronde ligt op onderzoek naar werkzame elementen in deze dienstverlening in combinatie met gedegen onderzoek naar gedragsverandering bij de cliënten door de dienstverlening. Resultaten van het onderzoek dragen bij aan de innovatie en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op dit terrein.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep valt binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend op de programmalijn:

  • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Het betreft langer lopend effectiviteitsonderzoek van aanpakken die gericht zijn op het voorkomen en/of bestrijden/verminderen van financiële problematiek, waarbij duurzame gedragsverandering centraal staat.

Randvoorwaarden

Het onderzoek moet een combinatie zijn van effectiviteitsonderzoek en verklarend onderzoek. Er wordt een nieuwe of bestaande interventie onderzocht, waarvan het doel aansluit op de programmalijn. De interventies passen binnen bestaande wet- en regelgeving. Ontwikkelkosten van interventies wordt niet gefinancierd, evenmin als evaluatieonderzoek van bestaande wet- en regelgeving.

Wie kan aanvragen?

Bij de programmalijn Schuldhulpverlening en armoedebestrijding worden de projecten uitgevoerd door 1 (of meerdere) gemeente(n) samen met een kennisorganisatie (universiteit, hogeschool of onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoeksexpertise op het gebied van werk en inkomen in de gemeentelijke context). Een gemeente en een kennisorganisatie treden op als hoofd- en medeaanvrager (of vice versa).

Budget

Voor de programmalijn schuldhulpverlening en armoedebestrijding is in deze ronde in totaal €500.000 beschikbaar. Per project kan maximaal €250.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd van een project is drie jaar. 

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 oktober 2017 uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Schuldhulpverlening en armoedebestrijding - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 113 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website