Deze subsidieoproep richt zich op de doelgroep mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is ook sprake van psychische klachten. Deze klachten zijn vaak lastig te herkennen. Mede door minder goede afstemming tussen gehandicaptensector en ggz-sector.

Onderwerpen

 • Samenwerking gehandicaptensector en ggz-sector
 • verstandelijke beperkingen
 • psychische problematiek
 • praktijkkwesties, in co-creatie, oplossen met passend onderzoek
 • samenwerken, leren en verbeteren

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

16 april 2021

Deadline

3 juni 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GB_Cirkelen Rond Je Onderzoek_fase 1_DEF.pdf (pdf) 215 KB

Doel subsidieoproep

Nieuw te vormen of bestaande samenwerkingsverbanden werken, onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht, met de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek aan een onderzoeksvoorstel dat zich richt op betere diagnostiek en/of behandeling van mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Het doel van deze subsidieoproep is om een gedragen onderzoeksopzet te ontwikkelen in aansluiting op een praktijkkwestie en tevens een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen.

Wat kan worden aangevraagd?

 • De aanvraag betreft een beschrijving van de vermoedelijke praktijkkwestie waarvoor in het onderzoek, dat u gaat doorontwikkelen binnen Cirkelen Rond Je Onderzoek, een oplossing gezocht gaat worden.
 • De aanvraag bevat een motivatie waarom u zou willen deelnemen aan het traject Cirkelen Rond Je Onderzoek. Uit de beschrijving dient voldoende duidelijk te worden waarom inzet van de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek behulpzaam is bij het ontwikkelen van een goed onderzoeksvoorstel.
 • (Vertegenwoordigers van) Cliënten/naasten moeten inhoudelijk betrokken worden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het onderzoek dient te worden opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband, waarbij ten minste één onderzoeksorganisatie samenwerkt met minimaal twee niet-academische instellingen c.q. zorginstellingen (één uit de gehandicaptensector en één uit de ggz-sector) en ervaringsdeskundigen en/of hun naasten. Partijen zeggen het samenwerkingsverband voor ten minste de volledige looptijd van het project toe.

Budget

 • Per project kan maximaal € 50.000,- (inclusief de kosten van €14.080,- voor begeleiding door Hogeschool Utrecht) worden aangevraagd.
 • (Vertegenwoordigers van) Cliënten/naasten moeten inhoudelijk betrokken worden. Hiervoor neemt u reiskostenvergoeding en vacatiegelden op.
 • Cofinanciering is niet vereist.
 • De maximale looptijd van het project (deelname aan Cirkelen Rond Je Onderzoek om te komen tot een, door alle partijen gedragen, onderzoeksvoorstel) is 40 weken.
 • De startdatum van het project is uiterlijk 4 oktober 2021.
 • Vanwege het begeleidingstraject is er geen uitstel of verlenging mogelijk.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 juni 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GB_Cirkelen Rond Je Onderzoek_fase 1_DEF (pdf) 215 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website