Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Onderwerpen

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Samenwerking en regie
  • Integraliteit casuïstiek
  • Efficiënte en samenhangende inrichting
  • Bijdrage technologie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2019

Deadline

25 september 2019,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 509 KB

Doel subsidieoproep

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Deze subsidieoproep richt op Onderzoekslijn 2 van het programma, waarbij het gaat om actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Het gaat expliciet niet om nieuwe interventies of methodieken ten aanzien van een betere stroomlijning van het interventieaanbod of de samenhangende aanpak. Ook is er aandacht voor bestuurlijke en financiële elementen van samenwerking en regie, in samenhang met de samenwerking en regie op casusniveau.

Wat kan worden aangevraagd?

U vraagt subsidie aan voor een actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. De doelgroepen zijn gezinnen en professionals die te maken hebben met complexe kindermishandeling- en huiselijk geweld casuïstiek. De aanvraag dient te passen binnen tenminste één van de 4 thema’s binnen deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting of bijdrage technologie.

Randvoorwaarden

Het onderzoek dient actiegericht en empirisch van aard te zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat het project aansluit bij de praktijk en impact genereert voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en professionals en/of gemeenten. Er dient duidelijke aansluiting te zijn bij de aandachtspunten van de Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanvraag dient te passen in tenminste één van de vier thema’s binnen onderzoekslijn.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van actiegericht empirisch onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld en naar samenwerken bij complexe problematiek.

Budget

In totaal kan voor deze subsidieoproep maximaal € 200.000,- worden aangevraagd per aanvraag. De maximale looptijd van aanvragen is 20 maanden.

Aanvraag indienen

We vragen u voor 9 september uw intentie tot indienen kenbaar te maken via ghnt@zonmw.nl U kunt tot 25 september 2019 10.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 509 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Senior Programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website