Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die de voorwaarden vormen om te kunnen samenwerken en regisseren rondom casuïstiek op het gebied van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Onderwerpen

 • huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling
 • Samenwerking en regie
 • Integraliteitcasuïstiek
 • Efficiënte en samenhangende inrichting
 • Bijdrage technologie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 516 KB

Doel subsidieoproep

De oproep richt zich op actiegericht en empirisch onderzoek. Het doel is om te onderzoeken tot welke resultaten een adequate procesmatige inrichting van het integraal samenwerken en regisseren leidt bij gezinnen en professionals die te maken hebben met complexe casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij moet aandacht zijn voor bestuurlijke en financiële elementen van samenwerking en regie, in samenhang met de samenwerking en regie op casusniveau.
Het gaat expliciet niet om de ontwikkeling van nieuwe interventies of methodieken ten aanzien van een betere stroomlijning van het interventieaanbod of de samenhangende aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

U vraagt subsidie aan voor een actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. De doelgroepen zijn gezinnen en professionals die te maken hebben met complexe kindermishandeling- en huiselijk geweld casuïstiek. De aanvraag dient te passen binnen tenminste één van de 4 thema’s binnen deze onderzoekslijn:

 1. samenwerking en regie,
 2. integraliteit casuïstiek,
 3. efficiënte en samenhangende inrichting of
 4. bijdrage technologie.

Gezien de aanvragen die in de eerste ronde zijn ontvangen, geeft de programmacommissie voor deze ronde de voorkeur aan aanvragen die zich richten op de volgende aandachtsgebieden:

 • De samenwerking tussen organisaties uit zowel de zorg- als justitieketen;
 • Ouderenmishandeling;
 • Specifieke aandachtsgebieden, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, genitale verminking, gedwongen isolement of conflictscheidingen.

Randvoorwaarden

Het onderzoek dient actiegericht en empirisch van aard te zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat het project aansluit bij de praktijk en impact genereert voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en professionals en/of gemeenten. Er dient duidelijke aansluiting te zijn bij de aandachtspunten van de onderzoeksagenda ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. De aanvraag dient te passen in tenminste één van de 4 thema’s binnen de onderzoekslijn.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider van het project dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn. Deze personen of hun organisatie hebben geen baat bij een bepaalde uitkomst. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van actiegericht en empirisch onderzoek naar een vorm huiselijk geweld (zoals kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling etc.) en naar samenwerking bij complexe problematiek. Uit de aanvraag blijkt dat er voldoende expertise in de projectgroep is op de onderwerpen waar de aanvraag zich op focust.

In het project dient structurele inbreng te zijn geborgd vanuit relevante professionals, organisaties, ervaringsdeskundigen, beleid en opleidingen. Uit de aanvraag moet blijken hoe de verschillende groepen betrokken zijn bij het formuleren van de onderzoeksvragen en het opstellen en uitvoeren van de aanvraag.

Budget

Voor deze subsidieoproep is maximaal € 200.000,- per aanvraag beschikbaar. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 900.000,-. De maximale looptijd van aanvragen is 20 maanden.

Aanvraag indienen

We vragen u voor 22 januari uw intentie tot indienen kenbaar te maken. Dit doet u door een mail te sturen naar ghnt@zonmw.nl. U kunt tot 3 maart 2020, 10.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 516 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Senior Programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
Kuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website