De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de leefwereld van jongeren. Het is nodig jongeren perspectief te bieden waarbij een grote opdracht ligt bij gemeenten. MDT-organisaties hebben ervaring opgedaan met projecten waarbij jongeren iets doen voor een ander, hun talent ontwikkelen en anderen ontmoeten. Deze organisaties kunnen gemeenten ondersteunen bij het opzetten van initiatieven in het kader van Perspectief voor de Jeugd.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Perspectief voor de jeugd
 • Coronahulp-initiatieven
 • Gericht op alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

13 januari 2021

Deadline

30 maart 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Perspectief voor de jeugd met MDT (pdf) 142 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze light subsidieregeling is jongeren, gemeenten en organisaties in de gelegenheid te stellen om de maatschappelijke effecten van corona te bestrijden. Net als bij een regulier MDT-traject moet er sprake zijn van maatschappelijke impact en moet worden bijgedragen aan de drie MDT-doelstellingen: jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving, werken aan talentontwikkeling, en er is sprake van ontmoeting binnen de geldende RIVM-richtlijnen.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • werving van jongeren;
 • het begeleiden van jongeren;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden.
 • ten behoeve van onvoorziene uitgaven mag in de projectbegroting een bedrag van maximaal 5% van het aan te vragen subsidiebedrag worden opgenomen. Let op: Deze kosten moeten in de eindafrekening worden verantwoord.

Randvoorwaarden

U dient te voldoen aan de voorwaarden ‘Perspectief voor de Jeugd’, aan de voorwaarden rond wet- en regelgeving en de procedurele voorwaarden uit deze subsidieoproep en werkt dit uit in uw plan van aanpak.

Wie kan aanvragen?

De gemeente fungeert als hoofdaanvrager; organisatie(s) die MDT-trajecten voor jongeren uitvoeren als medeaanvrager(s). De MDT-organisatie deelt de kennis, ervaring en ideeën wat betreft MDT-activiteiten voor en door jongeren en kan de gemeente en/of de welzijns- of andere organisatie van de gemeente ondersteunen in de uitvoering. En op die manier de gemeente ontzorgen.

Budget

Er is per aanvraag een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000,- . Dit bedrag is opgebouwd uit het aantal deelnemende jongeren, de inzet van jongeren (32 uur), de duur (max 12 weken, waarvan maximaal 4 weken voorbereiding en maximaal 8 weken waarin de jongeren aan de slag gaan) met een budget per jongere van maximaal €500,-.

Aanvraag indienen

Vanaf 1 februari 2021 kunt u op elk gewenst moment uw aanvraag indienen, maar uiterlijk tot 30 maart 2021, 12.00 uur. Op basis van de oproeptekst kunt u al aan de slag met het plan van aanpak (zie format in de bijlage) en de begroting (zie format in de bijlage). Het plan van aanpak en de begroting kunnen vanaf 1 februari 2021 worden geüpload in ProjectNet via de link in de subsidieoproep.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Perspectief voor de jeugd met MDT (pdf) 142 KB

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde’ vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website