U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De scope van het project kan variëren tussen kortlopende activiteiten gericht op één of enkele bouwste(e)n(en) tot het realiseren van alle bouwstenen

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • bouwstenen
  • implementatie
  • praktijkprojecten

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

28 november 2017

Deadline

16 januari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 482 KB

Doel subsidieoproep

De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door mensen met verward gedrag toe. Er is aandacht nodig voor alle facetten van ondersteuning, opvang en zorg voor deze mensen, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperken. Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van één, meerdere of alle bouwstenen om een lokale, sluitende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. De scope van het project kan variëren tussen kortlopende activiteiten gericht op het toepassen van één of enkele bouwste(e))n(en) tot het realiseren van een aanpak gericht op alle bouwstenen. Op basis van een gedegen beschrijving van de huidige situatie en de omvang van het probleem in uw regio bepaalt u op welke bouwstenen uw project is gericht en wat de omvang is van uw project (budget en looptijd).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Indien u meer dan € 50.000,- aanvraagt, maakt de hoofdaanvrager deel uit van een lokaal samenwerkingsverband, om er voor te zorgen dat het project aansluit bij de huidige praktijk en alle benodigde partijen betrokken zijn. De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:

  • gemeente
  • lokale aanbieder van zorg en/of welzijn
  • vertegenwoordigers van cliënten én naasten
  • indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project, dan dient ook de politie betrokken te zijn
  • waar relevant: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en zorgverzekeraars

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De subsidie en looptijd sluiten aan bij de lokale situatie en omvang van het probleem in uw regio. De subsidieoproep is niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen slechts beperkt middelen voor monitoring en evaluatie aangevraagd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 januari 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 482 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Laura Pruyn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Laura Pruyn

Programma-assistent

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website